BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźmicki Marek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Aspiracje zawodowe przedsiębiorców a instytucjonalno-systemowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw turystycznych
The Career Aspirations of Entrepreneurs and the Institutional and Systemic Development Conditions of Tourist Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 95, s. 113-123, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo turystyczne, Rozwój przedsiębiorstwa, Zaplecze noclegowe turystyki, Otoczenie biznesu
Tourist enterprises, Enterprise development, Tourism accommodation facilities, Business environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie czynników wpływających na powstawanie i rozwój przedsiębiorstw turystycznych świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne. Szczególne miejsce w analizie zajmują elementy otoczenia instytucjonalno- systemowego badanych podmiotów. Oprócz określenia istniejącej sytuacji w wyżej wspomnianym obszarze, w artykule można znaleźć odpowiedź na pytanie: które elementy otoczenia instytucjonalno-systemowego i w jakim stopniu powinny ulec w przyszłości zmianie, aby stworzyć przedsiębiorcom działającym na rynku usług turystycznych lepsze warunki rozwoju. (fragment tekstu)

The aim of this study is to identify factors influencing the creation and development of tourist enterprises that provide accommodation and catering services in the Lubelskie Voivodship. It has been noted that the key determinants crucial to undertake businesses among the surveyed entrepreneurs are not only the need of self-realization and independence but also a willingness to have higher wages and better living standards. The vast majority of respondents positively evaluates/ed the possibility of development of their businesses, despite the identification of institutional and systemic barriers. The most important barriers are the current policy of the state and local governments as well as currently functioning tax system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ANGOWSKI M. 2005: Wpływ otoczenia na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.
  2. GOŁEMBSKI G. (red.) 2007: Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne. PWE, Warszawa.
  3. KOTLER P., ARMSTRONG G.A. 1989: Principles of Marketing. Prentice-Hall, London.
  4. RAPACZ A. (red.) 2001: Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  5. SOBCZYK G. (red.) 1995: Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
  6. Turystyka w 2005 roku. GUS, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu