BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Podejście procesowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Process Approach to Human Resources Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2012, nr 30, s. 115-125, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Procesowe podejście do zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doskonalenie zarządzania
Process-oriented approach, Human Resources Management (HRM), Management development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania orientacji procesowej w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zastosowanie podejścia procesowego daje możliwość skuteczniejszego i bardziej efektywnego zarządzania tym obszarem i doskonalenia procesów. W artykule ukazano w sposób teoretyczny kierunki doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi z wykorzystaniem podejścia procesowego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show the possibilities of applying the concepts and principles of process approach as well as methods of process management to human resources management. Using the process approach may support quality improvement tools and effectiveness of personnel management processes. The paper presents the trends in development of the human resources management processes with application of the process approach.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Budka J., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu" 2009, nr 12.
 3. Gładys-Jakóbik J., W poszukiwaniu przedsiębiorstwa inteligentnego: organizacje i ich otoczenie w opiniach polskich kierowników, w: Raport o zarządzaniu V edycja, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 4. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 5. Hammer M., The Process Audit, "Harvard Business Review" 2007, April.
 6. Międła K., Przesłanki stosowania orientacji procesowej w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 169, Wrocław 2011.
 7. Nowosielski S., Orientacja procesowa w organizacjach. Rozważania nad skutecznością wprowadzania, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 169, Wrocław 2011.
 8. Nowosielski S., Podejście procesowe a współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacją, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, red. nauk. J. Lichtarski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 34, Wrocław 2008.
 9. Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 10. Nowosielski S., Marciszewska A., Podejście procesowe w usprawnianiu zarządzania projektami, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 169, Wrocław 2011.
 11. Piwowar-Sulej K., Rola działu personalnego a zarządzanie personelem w ujęciu procesowym, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 169, Wrocław 2011.
 12. Potoczek N., Procesowa reorientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" nr 115, SGH, Warszawa 2012.
 13. Rutkowska J., Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS, "Problemy Zarządzania" 2005, nr 1.
 14. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 15. Szelągowska-Rudzka K., Zarządzanie procesowe zasobami ludzkimi, w: Podejście procesowe w organizacji, red. M. Trocki, M. Romanowska, SGH, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu