BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stasiorowski Sławomir (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Tytuł
Wybrane zagadnienia w zakresie usprawnienia wykonywania zadań przez kuratorską służbę sądową
Selected Issues Concerning Improvement of Completing the Tasks by Probation Court Services
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2012, nr 2 (4), s. 157-189
Słowa kluczowe
Prawo karne, Sądownictwo, System penitencjarny
Criminal Law, Judicature, Penitentiary system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy kuratorskiej służby sądowej, będącej kluczowym elementem probacji w Polsce. Autor wyraża przekonanie, że konieczne jest przeprowadzenie reformy instytucji nadzoru kuratorskiego. To na niej opiera się bowiem istota probacji, którą jest oddziaływanie na sprawcę czynu zabronionego w warunkach wolności. Autor omawia charakter oddziaływań prowadzonych przez kuratora sądowego, przytacza argumenty przemawiające za koniecznością stworzenia systemu kurateli zawodowej dostosowanego do zmieniającego się prawa karnego. W publikacji napisano także o potrzebie wsparcia psychologicznego oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu kuratorskiej służby sądowej.

The author presents in an interdisciplinary way the scope of preparing to fulfill the duties of a court-appointed guardian, which may, in future, allow to use his skills in a versatile way. The author emphasizes that the probation is the only actual method to conduct the resocialization work with a convict - in an open environment, through enabling him a social rehabilitation, which serves the society and a convict himself. Such actions are supposed to minimize the number of actions conducted in prisons. Taking into consideration significance and scope of the recent changes in the criminal law, the author claims that reforming probation institution is necessary. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Bałandynowicz, System probacji w Polsce - diagnoza i kierunki zmian w polityce kryminalnej, [w:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności, H. Machel (red.), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 57.
 2. H.J. Freudenberger, Staff burn-out. "Journal of Social Issues" 1974, t. 30, s. 159-165.
 3. C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, Warszawa 1990, s. 34.
 4. B. Hołyst, Elastyczność i selektywność oddziaływań resocjalizacyjnych jako warunki ich skuteczności, [w:] "Probacja" nr II/12, s. 7.
 5. B. Hołyst, Policja na świecie, Warszawa 2013, s. 395.
 6. B. Hołyst, Wiktymologia, Warszawa 2011, s. 635-655.
 7. Z. Iwański, Kryzys kary pozbawienia wolności, Warszawa 2011, s. 100-120.
 8. O.P. John, The "Big Five" factor taxonomy, [w:] L.A. Pervin (red.), Handbook of Personality, New York 1990, s. 66-100.
 9. M. Kokorzecka-Piber, Przygotowanie skazanego do życia na wolności, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, (red.) T. Jedynak i K. Stasiak, Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 289-315.
 10. A. Krawulska, Uwarunkowania zespołu wypalenia u nauczycieli polskich szkół średnich, Poznań 1991.
 11. Ch. Maslach,Understanding burnout: definitional issues in analyzing a complex phenomenon, [w:] W.S. Paine (red.), Job stress and burnout, Beverly Hills 1982.
 12. Ch. Maslach, Burnout: The cost of caring, Englewood Cliffs, 1982.
 13. Ch. Maslach, A multidimensional theory of burnout, [w:] C.L. Cooper (red.), Theories of organizational stress, New York 1998, s. 55-57.
 14. T. Mądrzycki, Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańsk 2002, cyt. za: B. Hołyst, Policja na świecie, Warszawa 2013, s. 395.
 15. L.A. Previn, Psychologia osobowości, Gdańsk 2002.
 16. A. Reber, Temperament. Słownik psychologii, Warszawa 2000.
 17. S. Tucholska, Christiny Maslach Koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju, "Przegląd Psychologiczny" 2001, t. 44, s. 301-317.
 18. B. Urban, Typologia zaburzeń w zachowaniu jako warunek skutecznej profilaktyki i resocjalizacji młodzieży, [w:] T. Sołtysiak, J. Sudar-Malukiewicz (red.), Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyki i resocjalizacja młodzieży, Bydgoszcz, s. 277-290.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu