BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Irina (Taras Shevchenko Kyiv National University)
Tytuł
Institutionalization of Shadow Economy in Ukraine
Instytucjonalizacja szarej strefy na Ukrainie
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 94, s. 5-23, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Szara strefa, Analiza danych statystycznych, Gospodarka, Korupcja
Informal economy, Statistical data analysis, Economy, Corruption
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W opracowaniu rozpatrywano istotę szarej strefy. Badano różne podejścia naukowe przyczyn pojawienia się szarej strefy i jej instytucjonalizacji. Zostało podniesione pojęcie korupcji oraz poddano analizie przyczyny jej powstania. Zaproponowano również drogi ograniczenia instytucjonalizacji szarej strefy. (abstrakt oryginalny)

Our task is to reveal the causes of institutionalization of shadow economy in Ukraine. For achievement the task of the study in the work are used general scientific and special methods for learning appearance and presses in a sphere of shadow economy. A unity of general and partial is in universal reasons of shadow economy. Historical genetic methods allow see an evolution of views on shadow economy as a regular process. Systematic process gives a possibility to study a shadow economy like emerdzhentinist of Market State. Due to synergetic methods is proved self reproduction and self organization of shadow economy. (fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARLACCHI P. Mafia et compagnies. L'ethique mafiosa et I'esprit du capitalisme. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1986.
 2. BARANOVSKY A. State economic security. Financial Ukraine, No 22, 1996.
 3. BAZILUK A.V., VOLYK V.F. What does it mean a shadow economy, reasons of appearance and conditions of development. Organized labour of Ukraine, No 2, 1997.
 4. BAZYLEVYCH V.D., MAZUR I.I. Methodological aspects of shadow economy scale valuation. Economy of Ukraine, No 8, 2004, pp. 36-44.
 5. BAZYLEVYCH V.D., Il in V. V. Metaphysics of economy. - K.: Knowledge, 2007.
 6. BUBEKEN G. Selection theory. Series: «the Nobel Prize laureate on economy». - М.: Taurus Alfa, Т. 1, 1997.
 7. ECHMAKOV S.M. Shadow economy: analysis and modeling. - M.: Finance and Statistics, 2004.
 8. FEIGE E.L. Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach. World Development - Vol. 18, 1990.
 9. GAMBETTA D. The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection. Cambridge: Harvard University Press, 1993.
 10. GNATIENKO G., LEDOMSKA L. Some aspects and phenomena of corruption and its follow on economy of Ukraine. Econ. herald, No 9, 1997, pp. 15-31.
 11. GOLOVIN V. Shadow from a distance seems bigger // LB.ua from 6.08.2010.
 12. GUTMANN P.M. The Subterranean Economy. Financial Analyst Journal, Vol. 33, 1977.
 13. Il in I.А. Way to the evidence: Соmp. - М.: ltd publishing house ESMO-Press, 1998.
 14. KLAMKIN I.М., TEMOFEEV L.М. Shadow economy of Russia: Economic - sociological investigation. - М.: RGGU, 2000.
 15. KOPP P. La structuration de I'offre de drogue en reseaux. Revue Tiers Monde, 1992, Vol. XXXIII, No 131.
 16. KORYAGINA T.I. Plan and Market in Soviet economy. Top secret, No 1, 1989.
 17. KOSALS L., RYVKINA R. The Institutionalization of the Shadow Economy: Rules and Roles // Explaining Post-Soviet Patchworks / K. Segbers (ed.). Pathways from the Past to the Global. - Ashgate Publishing, 2001, Vol. II.
 18. LATOV Y. Evolution of investigation of informal sector of economy in abroad. Shadow economy: economic and social aspects: Problematic subject collection RAN UNION. I.Y. Zhylina (ed.). - M., 1999
 19. MANDYBURA V.O. Shadow economy of Ukraine and directions of legislative strategy and its limitation. - K.: Parliamentary Press, 1998.
 20. MANDYBURA V.O. Shadow economy of Ukraine: theoretical methodological aspects of research and problems of practical limitation. - K., 2001.
 21. MAZUR І.І. Corruption like institution of shadow. Economy of Ukraine, No 8 2005, pp. 68-75.
 22. NORT D. Institution, institution changes and functions of economy. B.Z. Milner (ed.), A.N. Nesterenko (translation from English) - М.: Fond of economic book «Principia», 1997.
 23. OLEJNIK А.N. Institutional economy: school-book. - М.: INFRA-М, 2002.
 24. SOTO H. Other way. Invisible revolution in third world. - М.: Catallaxy, 1995.
 25. TURCHINOV O.V. Shadow economy: theoretical basis of study. - K.: ArtEk, 1995.
 26. VARNALIJ Z.S. Shadowing of small-scale enterprise (economic and legal aspects). - K.: Institute of Private Law and Enterprise AprN Ukraine, 1998.
 27. VERESTUK S. Corruption: definition, reasons of evidence, follow on economy. Economy of Ukraine, No 3, 2001, pp. 66-74.
 28. VETKIN А. «Convertation centrums»: institutional features and a role of shadow economy. Economy of Ukraine, No 8 2005, pp. 12-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu