BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postuła Marta (Departament Reformy Finansów Publicznych)
Tytuł
System podatkowy - rozwiązania Unii Europejskiej i Polski w okresie po kryzysie
The Tax System - a Solution the European Union and Polish in the Period After the Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 94, s. 61-73, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Polityka fiskalna, Reforma podatkowa, Kryzys finansowy, Finanse publiczne
Tax system, Fiscal policy, Tax reform, Financial crisis, Public finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zmian zachodzących w Unii Europejskiej w odniesieniu do polityki podatkowej, a w tym kontekście również Polski, w najbliższych latach w związku z działaniami zmierzającymi do przezwyciężania skutków kryzysu. (fragment tekstu)

Financial and economic crisis faced public finances in many EU Member States with serious challenges. There is no doubt that activities designed to stimulate and maintain high economic growth rate must be accompanied by conducting a rational fiscal policy. As tax system can contribute to reducing the impact of global and European economic crisis - it is important to take deliberate actions in this respect at the level of European Union and individual member states. Therefore, this article outlines the planned changes in this field in Poland and on EU level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GUPTA S., CLEMENTS B., INCHAUSTE G.: Helping Countries Develop, the Role of Fiscal Policy. IMF, Washington 2004.
  2. KOŁODKO G. W. (red.): Globalizacja - marginalizacja - rozwój. Wyd. WSPiZ, Warszawa 2003.
  3. MAJCHRZYCKA-GUZOWSKA A.: Finanse i prawo finansowe. Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
  4. MONTI M.: Sprawozdanie dla przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso. Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku w służbie gospodarki i społeczeństwa Europy. 9 maja 2010 r., www.ec.europa.eu.
  5. STIGLITZ J. E.: Globalizacja. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  6. SZYMAŃSKI W.: Sprzeczności i interesy globalizacji. Difin, Warszawa 2004.
  7. Wersje Skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy C 83 z 30.03.2010, www.eur-lex.europa.eu.
  8. Uchwała Rady Ministrów nr 36 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2011-2014; www.kprm.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu