BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Józwiak Wojciech (IERiGŻ-PIB), Jagła Wojciech
Tytuł
Projekcja zmian w obciążeniach finansowych gospodarstw rolnych osób fizycznych i ich skutki
Effects of the Correction in the Way of Paying Heath Insurance Premiums and in the Taxation of Agricultural Holdings Owned by Individuals
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 94, s. 75-86, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Podatek od wartości dodanej (VAT), Opodatkowanie, Ubezpieczenia społeczne
Arable farm, Value Added Tax (VAT), Taxation, Social insurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest więc ocena skutków zakładanych zmian obciążeń dla dochodów rodzin rolniczych i możliwości rozwojowych posiadanych przez nich gospodarstw rolnych. Problem nie tkwi bowiem jedynie w wydatkach budżetowych państwa, jak to się powszechnie uważa, gdyż korekta prowadzi do innych ważnych społecznie zjawisk, a głównie do tego, że ograniczy możliwości rozwojowe przynajmniej części gospodarstw rolnych. Taka jest też hipoteza tego opracowania. Jeśli tak miałoby się stać, wówczas trzeba się liczyć z rosnącym importem produktów pochodzenia rolniczego, ponieważ nasze gospodarstwa rolne nie będą dysponować środkami umożliwiającymi adaptację do zmieniających się warunków gospodarowania dyktowanych zmianą klimatu, korektą wspólnej polityki rolnej i zmianą sytuacji na rynku światowym artykułów rolnospożywczych wywołaną zjawiskiem globalizacji. (fragment tekstu)

The incomes of agricultural holdings owned by individuals have increased about two-fold since 2004. However, the taxation, pension insurance and health insurance systems for agricultural population have remained with almost no change. As a result the share of the amount paid in form of taxes and social insurance premiums by the agricultural population in the incomes gained (about 11%) is much lower than that of other professional groups (about 24%). This article presents the results of simulation accounts based on an assumption that the farmers still pay land tax, but begin to pay also the personal income tax according to the rules valid in 2009 and health insurance premiums under existing rules. For the elaboration of the accounts empirical data of the Polish FADN, EAA and the Polish national statistic related to the period 2006-2008 was used. The results indicate that the share of these public commitments in the farm incomes increased to about 22%, but the share of growth-capable and potentially capable farms in the whole farms' population declined from about 10 to 4%. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ADAMSKI M., GUZEWICZ W., KAGAN A., ZDZIEBORSKA M.: Procesy dostosowawcze w wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich (lata 2003-2006). IERiGŻ-PIB, Program wieloletni 2005-2009, Warszawa 2007.
  2. ADAMSKI M.: Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, IERiGŻ-PIB, Program wieloletni 2005-2009, Warszawa 2009.
  3. JAGŁA W.: Problemy ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczeń rolnych i opodatkowania gospodarstw. W pracy zbiorowej pod red. W. Józwiaka pt. "Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych". IERiGŻ-PIB, Program wieloletni 2005-2009, Warszawa 2008.
  4. JAGŁA W., JÓZWIAK W.: Korekta obciążeń gospodarstw rolnych osób fizycznych a możliwości rozwojowe tych gospodarstw. W pracy zbiorowej pt. "Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2009 roku" wykonanej pod kierunkiem A. Kowalskiego, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
  5. JÓZWIAK W., JAGŁA W.: Obciążenia gospodarstw rolnych osób fizycznych a możliwości rozwojowe tych gospodarstw. Materiały na seminarium IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
  6. KAGAN A.: Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych po integracji z Unią Europejską. Program wieloletni 2005-2009, Warszawa 2009.
  7. Opracowanie zbiorowe pt. "Określenie dochodu rolniczego oraz definicji z zakresu rolnictwa dla potrzeb systemu ubezpieczeń społecznych rolników". IERiGŻ, maszynopis, Warszawa, lipiec 2004 r.
  8. RYCOMBEL D.: Wieprzowina, w opracowaniu zbiorowym pt. "Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy"; IERiGŻ-PIB, ANR i MRiRW; Analizy Rynkowe, nr 32, listopad 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu