BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy
Aspects of Good Governance of Companies According to the WIG-Food Index
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 87, s. 27-39, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ocena systemu zarządzania, Kodeks dobrych praktyk, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Spółki giełdowe, Dobre rządzenie
Enterprise management, Evaluation of the management system, Code of Good Practice, Warsaw Stock Exchange Index, Stock market companies, Good governance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jako cel główny opracowania przyjęto przedstawienie najważniejszych aspektów good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy. Szersze podejście do zagadnienia good governance w ogólnym aspekcie teoretycznym umożliwiło przeprowadzenie badań stosowania "dobrych praktyk" przez wybrane spółki z indeksu. W przeprowadzonych badaniach, które zostały wykonane na zasadzie analizy retrospektywnej, wykorzystano dostępną literaturę oraz oświadczenia zarządów spółek na temat stosowania przez nie zasad good governence. (abstrakt oryginalny)

This paper aims is to show the place of good governance in enterprises that have passed through the operating status of the national economy. Management dominates the companies to operate correctly, in connection with other enterprises, creating ever-larger and stronger company, but also is responsible for properly conducted information policy towards its shareholders and complying with all principles of good governance. This way, the activities of companies are even more effective and the risks associated with their operation are reduced. Presentation of "Best Practices" used by some companies in the index WIG - Food in the article was meant to demonstrate attitude of the boards of those companies having their application in economic practice, which became a requirement of our times. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biała Księga "European Governance", 2001.
  2. GROSSE T.G., Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia, Analizy i Opinie, Instytut Spraw Publicznych, Nr 85, 2008.
  3. JESSOP B., 2007: Promowanie "dobrego rządzenia" i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia. ZarządzaniePubliczne 2 (2) 5-26.
  4. KISIELEWICZ J., 2009: Istota i zasady good governance. http://lex.pl/czasopisma/atdp/art_2_09.pdf.
  5. Koncepcja Good Governance - Refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Warszawa, wrzesień 2008.
  6. Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Jutrzenki Holding S.A. za 2009 r.
  7. Uchwała Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.
  8. Uchwała Nr 7 z dnia 21 grudnia 2004 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu