BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietroń-Pyszczek Agata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Motywowanie do pracy w zespołach projektowych
Motivating to Work in Project Teams
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2012, nr 30, s. 169-181, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Motywacje, Zarządzanie projektem, Motywowanie pracowników
Project teams, Motivation, Project management, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano cechy charakterystyczne dla pracy w zespołach projektowych oraz ich wpływ na motywację uczestników projektu. Na tle rozważań teoretycznych wskazano narzędzia motywowania możliwe do zastosowania w zespołach projektowych. Przedstawiono także praktykę ich stosowania w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The paper presents characteristics of work in project teams and their impact on the participants' motivation. Motivating tools which can be used in project teams have been discussed based on previous theoretical considerations and empirical research conducted in enterprises located in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asquin A., Garel G., Picq Th., When project-based management causes distress at work, "International Journal of Project Management" 2010, nr 25.
 2. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 1996.
 6. Huemann M., Keegan A., Turner J.R., Human Resources Management in the Project-Oriented Company. A Rewiev, "International Journal of Project Management" 2007, nr 25.
 7. Kodeks pracy. Stan prawny na 10 stycznia 2012, dodatek nr 2 do dwutygodnika "Ubezpieczenia i Prawo Pracy" 2012, nr 2 (308).
 8. Kotarbiński Т., Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa 1970.
 9. Lichtarski J.M., Struktury zadaniowe. Składniki, własności i uwarunkowania, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 10. Luccke R., Zarządzanie projektami małymi i dużymi. Podstawowe umiejętności pracy zgodnej z budżetem i terminarzem, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2006.
 11. Pawlak M., Zarządzanie projektami, WN PWN, Warszawa 2006.
 12. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2007.
 13. Piwowar-Sulej K., Effectiveness ofproject in light of its internal stakeholders, w: Human and work in a changing organisation. Management oriented on the employee interests, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" nr 224, Wrocław 2011.
 14. Piwowar-Sulej K., Management by Project as an Instrument to Build Worker 's Commitment, w: Creating Organisation 's Competitiveness, red. A. Becht, Media Press, Łódz 2009.
 15. Piwowar-Sulej K., Project work as an instrument of internal personnel marketing, "Theory of Management" 2012, nr 5.
 16. Piwowar-Sulej K., Rola działu HR w organizacji zorientowanej na projekty ujęcie modelowe versus wyniki badań empirycznych, referat naukowy złożony na V Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową z cyklu "Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi - «Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach»", Łódź 18-19.10.2012 [w druku].
 17. Piwowar-Sulej K., Społeczny wymiar zarządzania przez projekty, "Współczesne Zarządzanie" 2010, nr 2.
 18. Piwowar-Sulej K., Pietroń-Pyszczek A., Wpływ zarządzania przez projekty na wizerunek pracodawcy, w: Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, red. A. Sopińska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
 19. Strategia personalna firmy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2000.
 20. Trocki M., Grucza В., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 21. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza В., Ogonek K., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
 22. Zarządzanie projektami, red. J. Skalik, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu