BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pawłowska-Tyszko Joanna (Instutut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy)
Tytuł
System rolniczych ubezpieczeń społecznych a uwarunkowania demograficzne
Agricultural System of Social Security and Demographic
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 94, s. 87-98, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
System ubezpieczeń społecznych, Rolnictwo, Analiza demograficzna, Procesy demograficzne
Social insurance system, Agriculture, Demographic analysis, Demographic process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z wielu analiz systemów ubezpieczeniowych wynika, że jedną z przyczyn zbyt niskich wpływów ze składek, a co za tym idzie wysokich dotacji państwowych do świadczeń rolników, jest niekorzystna struktura wieku osób zatrudnionych w rolnictwie, co w konsekwencji powoduje nieproporcjonalnie wysokie koszty świadczeń ubezpieczeniowych. W opracowaniu uwagę skoncentrowano na zmianach proporcji między ubezpieczonymi a świadczeniobiorcami, wynikającymi ze zmian wielkości zasobów pracy i starzenia się społeczeństwa. W pracy posłużono się modelem służącym do szacowania kosztów systemów ubezpieczeniowych. Model ten został wykorzystany w raporcie Banku Światowego na temat starzenia się ludności świata oraz w opracowaniu B. Liberdy dotyczącym wpływu reform ubezpieczeniowych w Polsce na oszczędności. Model ten zmodyfikowano i dostosowano do specyficznych warunków społeczno-demograficznych determinujących funkcjonowanie KRUS. (fragment tekstu)

In this study the agricultural social security system was analysed in terms of adequacy of the premiums paid by farmers against the demographic transitions, taking place in agriculture. The analyses were based on the World Bank's model, used for estimating the security systems costs. The focus of this study is on the changing proportions between the insured and the beneficiaries, resulting from changes in the size of labour force and population ageing. The analysis of data has revealed that one of the causes behind low receipts from premiums, and thus high state subsidies granted to farmers, stems from the unfavourable proportions between the insured and the beneficiaries in the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS). The resultant indicators of the current demographic changes reveal that the premium paid by farmers should be higher than it is now. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth, World Bank, 1994.
 2. GORAJ L., Możliwa rola KRUS we wspomaganiu i implementacji działań reformujących system ubezpieczenia rolników. Ubezpieczenia w rolnictwie, Materiały i studia, KRUS, Warszawa 2010.
 3. GUS, Prognoza ludności na lata 2008-2035. GUS, Warszawa 2009.
 4. LEIBFRITZ W., THORNTON J. BIBBEE A., Taxation and economic performance. Organisation for Economic Cooperation and development, Economic Departament working papers No 176, Paris 1997, s. 18-19.
 5. LIBERDA B., Koszty i korzyści z reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce - wpływ na oszczędności. [w:] B. Liberda (red. nauk.) Determinanty oszczędzania w Polsce, Raporty CASE nr 28, Centrum Analiz Społecznych, Warszawa 1999.
 6. MICHNA W., Ubezpieczenia społeczne ludności rolniczej. [w:] A. Woś, Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 7. Monitoring rynku pracy, Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, GUS 2009.
 8. Rocznik Statystyczny GUS, 2010.
 9. STANNY M., Demograficzne uwarunkowania rynku pracy na wsi, Opinie i Ekspertyzy, OE- 147, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Sierpień 2010.
 10. SZUMLICZ T., Finanse systemu zabezpieczenia emerytalnego w świetle kryzysu ekonomicznego. [w:] Alińska A., Pietrzak B. (red. nauk.), Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 11. TRIEST R.K., Social Security Reform: An overview. [w:] Social Security Reform. Links to saving. Investment and Growth, Conference Series, Fed of Boston, Boston, No. 41, 1997.
 12. Ustawa z 24 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 667).
 13. Word Population Ageing 2009, Departament Economic&Social Affairs, Population Division, ST/ESA/SER.A/295, United Nations, New York 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu