BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Obciążenia fiskalne na przykładzie budżetu samorządu powiatowego
Fiscal Payments on the Example of the County Self-Government Budget
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 94, s. 99-108, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Budżet samorządu terytorialnego, Dochody powiatu, Obciążenia podatkowe
Local budget, County revenues, Tax burdens
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizując zagadnienia dotyczące obciążeń fiskalnych, ważnym i ciekawym wątkiem tematycznym może być rozpoznanie poziomu i kierunków zmian tych obciążeń w sferze finansów publicznych, a mianowicie w budżecie samorządowym na szczeblu powiatu. W zasadzie a priori można byłoby przyjąć, że samorząd powiatowy i jego budżet, jako ważny element finansów publicznych, powinien być beneficjentem systemu podatkowego, a nie jego płatnikiem. Jednakże problem jest złożony i okazuje się, że są tytuły podatkowe, które obciążają także budżet samorządu powiatowego. Celem artykułu jest rozeznanie, w jakim zakresie obciążenia fiskalne występują w budżecie samorządu powiatowego oraz jakie są tytuły i kierunki zmian tych obciążeń. Przyjęto trzyletni okres badawczy, to jest lata 2008-2010. Jako studium przypadku badaniem objęto finanse powiatu piotrkowskiego, z uwagi na to, że jest to jeden z większych powiatów w środkowej części Polski (w województwie łódzkim), ponadto Piotrków Trybunalski był siedzibą władz wojewódzkich do 1998 r., dlatego też przeanalizowanie obciążeń fiskalnych w relatywnie dużym powiecie może dobrze odzwierciedlić istotę podjętego zagadnienia. (fragment tekstu)

The paper focused on the fiscal payments of county budget in Piotrków Trybunalski. This is a case study due to the fact that this district is larger and was until 1998 the seat of the provincial government. However, the results may not be the basis for generalizations about all county self-governments. Nevertheless the results could be a basis for statement that the fiscal costs resulted from Value Added Tax (VAT) in respect of rental property. Further titles of the fiscal payments are the county government property taxes and agriculture and forestry taxes. Their level depends on the holding of the district and the applicable rates. These taxes are paid to local governments. The total fiscal payments of county self-government are relatively low and it can not be grounds to consider that as a threat of financial stability this self-government. The growing liabilities of the county self-government does not come out from the fiscal payments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. TURAKIEWICZ J., KRZYŻAK J. 1998: Ustawa o finansach publicznych a prawo budżetowe. CMS Consulting, Jelenia Góra.
  2. OWSIAK S. 1999: Finanse publiczne - teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
  3. JUSZCZYK S. 2000: Planowanie budżetowe w zarysie. NWP, Piotrków Trybunalski.
  4. JUSZCZYK S. 2002: Planowanie budżetowe w oświacie. NWP, Piotrków Trybunalski.
  5. Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr 155 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).
  8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).
  9. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).
  10. Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu