BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broszkiewicz Paweł (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
Tytuł
Odpływ kapitału inwestycyjnego ze specjalnych stref ekonomicznych zlokalizowanych w województwie dolnośląskim - implikacje społeczno-ekonomiczne
The Outflow of the Investment Capital From Special Economic Zones Situated in Lower Silesian Voivodeship - Socio-Economic Implications
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 25-36, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Rozwój
Special economic zones, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transformacja ustrojowa polskiej gospodarki w zasadniczy sposób wpłynęła na cele i metody kształtowania przestrzeni społeczno-gospodarczej kraju. Jednym z podstawowych zagadnień, którego rozwiązanie stało się kluczowym problemem w polityce ekonomicznej państwa, było zjawisko nasilającej się polaryzacji w wymiarze zarówno regionalnym, jak i krajowym. Elementem polityki regionalnej prowadzonym na szczeblu państwowym były specjalne strefy ekonomiczne. Efektywność instrumentu jest jednak trudna do oszacowania oraz mocno uzależniona od warunków prawno-ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The political transformation of Polish economy had significant influence on the targets and methods of shaping socio-economic sphere of the state. One of the basic issues, which solution was of key importance in economic policy of the state, was the phenomenon of increasing polarization both in the regional and state dimension. Among different elements of the regional policy which was conducted on the national level were special economic zones. However, the effectiveness of the instrument is difficult to assess and it is strongly affected by changeable law regulations and economic fluctuations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Broszkiewicz P., Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie Dolnego Śląska w latach 1997-2005), rozprawa doktorska, AE, Wrocław 2006.
 2. Fabryka w Wałbrzychu zostanie zamknięta, www.gazeta.pl (13.07.2009).
 3. Fiedor B. (red.), Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,Invest-Park", Bilans pierwszej dekady, wpływ na region i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE, Wrocław 2007, s. 301.
 4. http://dx.doi.org/10.1787/815277386753.
 5. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Stan na 31 grudnia 2006 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 6. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Stan na 31 grudnia 2009 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 7. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania i rozszerzania obszaru działania specjalnych stref ekonomicznych w latach 2006-2008, NIK, Delegatura w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.
 8. Jeden Japończyk zwalnia, drugi przyjmuje,www.wrocław.gazeta.pl (19.07.2009).
 9. Juszczak A., Powrót Takaty-Petri?, "Nowe Wiadomości Wałbrzyskie", www.nww.pl (9.11.2009).
 10. Juszczak A., Strefa na froncie walki z kryzysem, "Nowe Wiadomości Wałbrzyskie", www.nww.pl, 26.10.2010.
 11. Juszczak A., Takata się tłumaczy, "Nowe Wiadomości Wałbrzyskie", www.nww.pl (16.11.2009).
 12. Materiały wewnętrzne WSSE "Invest-Park".
 13. OECD Economic Surveys: Poland, Making the most of Globalization, 2010.
 14. Olechowski J., Przemysł motoryzacyjny chyli się ku upadkowi, www.redakcja.newsweek.pl (05.10.2009).
 15. Porter M.E., Location, competition and economic development: Local clusters in a global economy, "Economic Development Quarterly" 2000, vol. 14, no. 1.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r., w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU 1997, nr 46, poz. 290).
 17. Specjalne strefy ekonomiczne stan na 31 grudnia 2004, MGiP, Warszawa 2005.
 18. Sprawozdanie Zarządu z działalności SSEMP w Kamiennej Górze za rok 2005.
 19. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 117, poz. 1228).
 20. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (DzU 2008, nr 118, poz. 746).
 21. W Wałbrzychu ponad 500 osób straci pracę, www.wrocław.gazeta.pl (14.07.2009).
 22. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2008-2009, Geneva 2009.
 23. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009-2010, 2009a,
 24. Zamkną Takatę? Będzie strajk?, www.wiadomościwałbrzyskie.pl (07.06.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu