BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączek Paweł (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Przeciwdziałanie konfliktom lokalizacyjnym w sektorze energii
Dealing with Locational Conflicts in the Energy Sector
Źródło
Polityka Energetyczna, 2011, T. 14, z. 2, s. 65-78, tab., bibliogr. s. 77-78
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Rozwiązywanie konfliktów, Protesty społeczne,
Energy policy, Solving conflicts, Social protests,
Uwagi
streszcz., summ., Materiały z konferencji pt. "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej" (25; 09-12.10.2011; Zakopane)
Abstrakt
W artykule przedstawiono klasyfikację konfliktów lokalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań związanych z wystąpieniem syndromu NIMBY. Na podstawie tych rozważań omówiono działania, których podjęcie może pozwolić na rozwiązanie konfliktów lokalizacyjnych w sektorze energii. W końcowej części pokazano przykłady rozwiązywania konfliktów lokalizacyjnych dotyczących budowy farm wiatrowych w wybranych krajach europejskich oraz elektrowni jądrowych w Japonii. (abstrakt oryginalny)

The article presents the classification of locational conflicts with particular emphasis on the conditions for the occurrence of NIMBY syndrome. The considerations lead to the discussion of measures to be taken with a view to solving such locational conflicts. The final part of the paper gives examples of solving locational conflicts connected with building wind farms in some European countries and nuclear power plants in Japan. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BADERA J., 2010 - Konflikty społeczne na tle środowiskowym związane z udostępnianiem złóż kopalin w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 26, z. 1.
 2. BELL D., GRAY T., HAGGETT C., 2005 - The 'social gap' in wind farm siting decisions: explanations and policy responses. Environmental Politics Vol. 14, No. 4, p. 460-477.
 3. BP, 2010 - Statistical Review of World Energy 2010.
 4. Create acceptance - Deliverable 3.1, 3.2 and 4 Factors influencing the societal acceptance of new energy technologies: Meta-analysis of recent European projects.
 5. Energy Issue, 2006 - Special Eurobarometer 258 (badania ankietowe przeprowadzone w okresie marzec-kwiecień 2006).
 6. Europeans and Nuclear Safety. Special Eurobarometr 324 (badania ankietowe przeprowadzone w okresie wrzesień-październik 2009 na zlecenie Komisji Europejskiej), 2010.
 7. HARTLEY N., WOOD Ch., 2005 - Public participation in environmental impact assessment - implementing the Aarhus Convention, Energy policy, nr 25, s. 319-340.
 8. IAEA PRIS (International Atomic Energy Agency, Power Reactor Information System) htt.p://www.iaea.org
 9. JONES C.R., EISER J.R., 2009 - Identifying predictors of attitudes towards local onshore wind development with reference to an English case study, Energy Policy 37, s. 4604-4614.
 10. KASZTELEWICZ Z., PTAK M., 2009 - Wybrane problemy zabezpieczania złóż węgla brunatnego w Polsce dla odkrywkowej działalności górniczej. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, s. 263-276.
 11. KROHN S., DAMBORG S., 1997 - On public attitudes toward wind power. Renewable Energy t. 16, s. 954-960.
 12. LESBIREL S.H., 2003 - Markets, transaction costs and institutions: compensating for nuclear risk in Japan. Australian Journal of Political Science Vol. 38, No. 1, p. 5-23.
 13. LESBIREL S.H., 2005 - Transaction costs and institutional change. [W:] Managing conflict in facility siting: an international comparison. Ed.: Lesbirel S. H., Shaw D. Edward Elgar, Cheltenham.
 14. LESBIREL S.H., 1996 - Power plant siting in Japan, the role and the management of environmental conflict, Cornell University Press, Ithaca and London.
 15. ŁUCKI Z., MISIAK W., 2010 - Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, PWN, Warszawa.
 16. MATCZAK P., 1996 - Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY. [W:] R. Cichocki (red.), Podmiotowość społeczności lokalnej, Poznań.
 17. SOLIŃSKI I., SOLIŃSKI B., 2004 - Energetyka wiatrowa w Polsce. Polityka Energetyczna t. 7, z. 1, s. 121-161.
 18. WOLSINK M., 2000 - Wind power and the NIMBY-myth: institutional capacity and the limited significance of public support. Renewable Energy Vol. 21, p. 49-64.
 19. WOLSINK M., 2007 - Wind power implementation: the nature of public attitudes: equity and fairness instead of 'backyard motives'. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 11, p. 1188-1207.
 20. ŻYLICZ T., 2007 - Syndrom "NIMBY". Aura, nr 4, s. 8-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-6675
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu