BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Podatek dochodowy z działów specjalnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych
Income Tax from Special Branches in the Existing Acts of Law
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 94, s. 109-116, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Prawo, Rolnictwo, Działalność gospodarcza
Income tax, Law, Agriculture, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem głównym artykułu było przedstawienie form i zasad opodatkowania dochodów z działów specjalnych w świetle obowiązujących przepisów prawa. Dla pełniejszego zobrazowania analizowanego zagadnienia autorka posłużyła się przykładami. Ponadto w artykule zostaną zaprezentowane główne kierunki zmian w opodatkowaniu tych dochodów od 2012 r. (fragment tekstu)

This article is devoted to the issue concerning the theoretical and practical aspects of the taxation of income from special branches of agricultural production. The article presents the basic definitions in this field as well as possibilities of income calculation and appropriate for their conduct of the taxpayer. The Author presented an analysis of the fiscal situation (the obligation to controlling the advance payment of income tax) using standard estimates of income and effects of changes in activity during the fiscal year. The results of the analysis are shown in numerical examples. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. DOLATA S.: Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
  2. KONOPKA A., SECH W., DZIUBA J.: Podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Wydawnictwo Inter Lex, Warszawa 1992.
  3. MILEWSKA A.: Nowości w specjalnych. Tygodnik Rolniczy, nr 24/2011.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 188, poz. 1264).
  5. WOLAŃSKI R.: System podatkowy. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2003.
  6. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1984 r. Nr 52, poz. 268).
  7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.).
  8. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
  9. http://www.infor.pl/wskazniki/vatA/podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/801,Dzialyspecjalne- produkcji-rolnej.html, dostęp z dnia 01.06.2011 r.
  10. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/67C8104912, dostęp z dnia 01.06.2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu