BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popiel Marcin (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Od niepełnosprawności do turystyki dostępnej : problem segmentacji rynku oraz kreowania produktów turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością
From Disability to Accessible Tourism : the Problem of Market Segmentation and the Creation of Tourism Products Tailored to the Needs of People with Disabilities
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2014, t. 7, s. 121-132, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Produkt turystyczny, Osoby niepełnosprawne, Segmentacja rynku
Tourism, Tourist product, Disabled people, Market segmentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka dostępna pozwala osobom niepełnosprawnym na samodzielne, sprawiedliwe i godne funkcjonowanie podczas podróżowania. Jest to możliwe dzięki dostarczeniu im odpowiednich produktów turystycznych, usług i środowiska. Jednakże proces kreowania produktów dla potrzeb osób z dysfunkcjami jest czaso- i kosztochłonny (gdyż wymaga likwidowania barier) i charakteryzuje się swoistymi zasadami. Artykuł prezentuje proces kreowania produktów turystycznych powstających z myślą o osobach niepełnosprawnych, o różnym rodzaju i stopniu schorzenia. Przybliżono również terminologię niepełnosprawności oraz segmentacji rynku turystycznego, który odpowiada na potrzeby osób z dysfunkcjami. (abstrakt oryginalny)

Accessible tourism allows people with disabilities to independent, fair and decent functioning while traveling. This is made possible by providing them with dedicated tourism products, services, as well as background. However, the process of creating products tailored to the needs of people with disabilities is both time and money consuming, because it requires breaking down barriers, but above all it is characterized by its own rules. The paper presents the process of creating tourism products for people with disabilities of various type and degree of disability, explains the term of disability and the segmentation of the tourism market, which responds to the needs of people with disabilities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyński, M. (red.). (1993). Medyczny słownik encyklopedyczny. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Fogra".
 2. Bi, Y., Card, J.A., Cole, S.T. (2007). Accessibility and attitudinal barriers encountered by Chinese travelers with physical disabilities. International Journal of Tourism Research, 9, 205-216.
 3. Buhalis, D., Darcy, S. (red.). (2011). Accessible Tourism: Concepts and Issues. Bristol: Chanel View Publications.
 4. Buhalis, D., Eichhorn, V., Michopoulou, E., Miller, G. (2005). Accessibility Market and Stakeholder Analysis - One-Stop-Shop for Accessible tourism in Europe (OSSATE). United Kingdom: University of Surrey.
 5. Burnett, J.J., Bender-Baker, H. (2001). Assessing the travel-related behaviors of the mobility-disabled consumer. Journal of Travel Research, 40 (1), 4-11.
 6. Czachara, J., Kycia, K. (2010). Wybrane przykłady produktów turystycznych na Podkarpaciu. W: R. Ziółkowski (red.), Osoby niepełnosprawne w turystyce. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 180-188.
 7. Darcy, S. (1998). Anxiety to Access: Tourism Patterns and Experiences of New South Wales People with a Physical Disability. Sydney: Tourism New South Wales.
 8. Darcy, S. (2002). Marginalized participation: Physical disability, high support needs and tourism. Journal of Hospitality and Tourism Management, 9 (1), 61-72.
 9. Darcy, S. (2010). Inherent complexity: Disability, accessible tourism and accommodation information preferences. Tourism Management, 31 (6), 816-826.
 10. Darcy, S., Dickson, T. (2009). A Whole-of-Life Approach to Tourism. The Case for Accessible Tourism Experiences. Journal of Hospitality and Tourism Management, 16(1), 32-44.
 11. Dłużewska, A. (red.). (2011). Nowe wyzwania edukacji turystycznej. Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych. Turystyka osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydział Turystyki i Rekreacji, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.
 12. Dolnicar, S. (2002). Activity-Based Market Sub-Segmentation of Cultural Tourists. Journal of Hospitality and Tourism Management, 9 (2), 94-105.
 13. Dolnicar, S. (2004). Beyond "Commonsense Segmentation" - a Systematics of Segmentation Approaches in Tourism. Journal of Travel Research, 42 (3), 244- 250.
 14. Dolnicar, S. (2008). Market segmentation in tourism. W: AG. Woodside, D. Martin (red.), Tourism Management: Analysis, Behaviour and Strategy. Cambridge: CAB International, 129-150.
 15. Economic Impulses on Accessible Tourism for All Nr. 526, (2004). Munster and Berlin: Federal Ministry of Economics and Labour.
 16. Furmanek, M. (2013). Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa - stan i potrzeby. Kraków: Maszynopis rozprawy doktorskiej w archiwum IGIGP UJ.
 17. Gołembski, G. (2005). Produkt turystyczny: szansa i wyzwanie. W: J. Walasek (red.), Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
 18. Halemba, P., Hermaciński, R. (2009). Sport i turystyka osób niepełnosprawnych. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica.
 19. Hunziker, W. (1951). Le Tourisme Social. Berne.
 20. Kaganek, K. (2007). Kreowanie produktów turystycznych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych. W: A. Borowicka, A. Borowicka, W. Heliński (red.), Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczecin: Forum Turystyki Regionów, 9-18.
 21. Kosmaczewska, J. (2014). Tworzenie markowych produktów turystyki wiejskiej w oparciu o wybrane dyscypliny plastyki ludowej. Pozyskano z http://www.turystycznebadania.pl. (2014.01.03).
 22. Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: PWN.
 23. Majewski, T. (1995). Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa: Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 24. Making Europe Accessible for Tourists with Disabilities. Handbook for the Tourism Industry. (1996). Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, Directorate General XXIII-Tourism Unit.
 25. Mazanec, J.A. (2000). Market Segmentation. W: J. Jafari (red.), Encyclopedia of Tourism. London: Routledge.
 26. Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: PAPT.
 27. Myers, J.H., Tauber, E. (1977). Market structure analysis. Chicago: American Marketing Association.
 28. Ostrowska, A. (1994). Badania nad niepełnosprawnością w Polsce. Warszawa: PAN.
 29. Preisler, M. (2011). Turystyka osób niepełnosprawnych. Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 6, 27-36.
 30. Propopiuk, M. (2005). Udział osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Południowego Podlasia w turystyce aktywnej. W: F. Midura, J. Żbikowski (red.), Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych. Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 143-150.
 31. Przecławski, K. (1973). Turystyka i wychowanie. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 32. Skalska, T. (2010). Nowe wyzwania gospodarki turystycznej. Turystyka osób niepełnosprawnych: porady dla usługodawców. Warszawa: Wydział Turystyki i Rekreacji, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.
 33. Skalska, T. (2011). Turystyka osób niepełnosprawnych. W: A. Dłużewska (red.), Nowe wyzwania edukacji turystycznej. Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych. Turystyka osób niepełnosprawnych. Warszawa:Wydział Turystyki i Rekreacji, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.
 34. Smith, W. (1956). Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies. Journal of Marketing, 21, 3-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu