BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Derlukiewicz Niki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Realizacja regionalnej strategii innowacji w hiszpańskim regionie Castilla-Leon
Implementation of Regional Innovation Strategy in Spanish Region of Castilla-Leon
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 77-85, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Strategia innowacyjna, Region
Innovation strategy, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Współcześnie coraz więcej regionów w Unii Europejskiej opracowuje, a następnie wdraża strategiczne dokumenty dotyczące rozwijania innowacyjnej gospodarki, którymi są regionalne strategie innowacji. W artykule przedstawiono istotę regionalnej strategii innowacji oraz zaprezentowano doświadczenie hiszpańskiego regionu Castilla-Leon w zakresie implementacji tego dokumentu. Przedstawiono krótką charakterystykę regionu Castilla--Leon, ogólne cele i założenia regionalnej strategii innowacji opracowanej dla tego regionu oraz opisano zmiany, do jakich doszło w regionie w okresie wdrażania omawianej strategii. (abstrakt oryginalny)

Nowadays more and more regions in the European Union develop and then implement strategic documents relating to the development of innovative economy, which regional innovation strategies are. The article shows the essence of regional innovation strategy and the experience of the Spanish region of Castilla-Leon in the implementation of this document. It also presents the characteristics of the region of Castilla-Leon and general aims of the regional innovation strategy developed for this region and describes the changes which occurred in the region during the implementation of the strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiak J., Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Studio EMKA, Warszawa 2008.
 2. Bąkowski A., Siemaszko A., Snarska-Świderska M., Jak zostać regionem wiedzy i innowacji? TWIGGER, Warszawa 2007.
 3. Derlukiewicz N., Regionalne Strategie Innowacji jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w Unii Europejskiej, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 4. European Commission: Regional Innovation Strategies under the European Regional Development Fund Innovative Actions 2000-2002, DG Regional Policy 2002, s. 26.
 5. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 6. http://www.pi.gov.pl.
 7. Janasz W. (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005.
 8. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 9. Korenik S. (red.), Analiza 10 regionalnych strategii innowacji (RIS) dla regionów: Castilla y Leon, Aragon, Balearic Islands, Helsinki, Milano, Valencia, East Sweden, Oslo, Rhineland-Palantinate, Rotterdam, DCSR, Wrocław 2007.
 10. Korenik S., Derlukiewicz N., Strategia innowacji jako podstawa rozwoju w wybranych regionach Unii Europejskiej, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471 t. II, Szczecin 2008.
 11. Książek E., Doświadczenia IRE pomocne w przygotowaniu i wdrażaniu Regionalnych Strategii Innowacji, Kielce 2006.
 12. Regional Innovative Action Programme Castilla y Leon. Excellence and the Generalization of Innovation in companies in Castilla y León, Castilla y Leon 2001.
 13. RIS Castilla y Leon: summary fiche.
 14. Szultka S., Czy regionalne strategie innowacji zwiększą innowacyjność polskiej gospodarki? Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu