BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Rola i znaczenie audytu w zakresie ochrony zasobów sektora publicznego
Role and Importance of Audit for the Protection of Public Sector Resources
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 86-94, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Struktura finansów publicznych, Audyt
Public finance sector, Structure of public finances, Audit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny przydatności audytu w procesie ochrony zasobów publicznych oraz zwiększenia efektywności ich wykorzystywania. Autor wskazuje na istotę audytu wewnętrznego oraz ewolucję jego roli. Szczególne miejsce poświęcono znaczeniu audytu wewnętrznego w ochronie zasobów sektora finansów publicznych. W końcowej części autor stawia tezę, że potrzebne są badania dotyczące roli audytu w budowaniu systemów kontroli zarządczej. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to assess the suitability of audit in the protection of public resources and in the increase of efficiency of their use. The author points out the nature of internal audit and the evolution of its role. Special attention is directed to the meaning of internal audit in the protection of resources of public finance sector. In the final part the author remarks that research on the role of audit in building management control systems is needed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w 2006 r., Ministerstwo Finansów - Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, Warszawa 2007.
  2. Filipiak B., Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009.
  3. Filipiak J., Gołębiowski G., Audytor to nie wróg, "Gazeta Prawna" nr 228 z dnia 26.11.2002 r.
  4. Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (DzU Ministra Finansów nr 9, poz. 70).
  5. Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
  6. Popularna Encyklopedia PWN, red. L. Czopek, t. I, Oficyna Wydawnicza FORGA, Kraków 2003.
  7. Rogóz A., Rola audytora w wyrywaniu oszustw, "Gazeta Prawna" nr 158 z dnia 13.08.2008 r.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumento-wania audytu wewnętrznego (DzU nr 21, poz. 108), zwane dalej Rozporządzenie nr 21.
  9. Sprawozdania - Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w 2006 r., Ministerstwo Finansów - Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, Warszawa 2007, www.mf.gov.pl.
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu