BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ebisch-Stenzel Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wdrożenie controllingu jako czynnik wpływający na poprawę zarządzania przedsiębiorstwem
Controlling Implementation as a Factor Influencing the Improvement in Business Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, s. 156-166, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Controlling, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie
Computer system, Controlling, Enterprise management, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z podejmowaniem skutecznych decyzji, opartych na rzetelnych danych i analizach. Podstawową komórką organizacji, odpowiedzialną za dostarczanie tych danych, a także za nadzór nad prawidłowością zachodzących procesów ekonomicznych, jest controlling. Wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie wymaga odpowiedniego przygotowania na płaszczyźnie organizacyjnej oraz informatycznej. Z powodu szerokiego zasobu dostępnych narzędzi informatycznych wspomagających pracę controllingu konieczne jest jasne sprecyzowanie potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Effective business management is related to the process of effective decision making, based on reliable data and analysis. Controlling is a crucial organization department responsible for supplying the data as well as for monitoring economic processes. The implementation of controlling system within business requires proper preparation regarding organizational and information issues. A wide range of available IT tools supporting controlling demands clear definition of the company needs and capabilities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chojnicka A., System controllingu jako narzędzie zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie, [w:] M. Sierpińska, A. Kustra (red.), Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, Wizja Press & IT, Warszawa 2007.
  2. Czakon W., Jakie są kryteria podziału przedsiębiorstwa na ośrodki odpowiedzialności, [w:] Controlling w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczne narzędzia dla controllera, Grupa Wydawnicza Infor S.A., Warszawa 2007.
  3. Głuszkowski T., Excel na usługach controllingu (Wady i zalety aplikacji controllingowej w arkuszu), [w:] D. Sołtys (red.), Informatyczne wspomaganie controllingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  4. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 2: Systemy business intelligence, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Jelonek D., Systemy informatyczne w komputerowym wspomaganiu biznesu, [w:] A. Nowicki (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
  6. Kes Z., Informatyczne wspomaganie controllingu, [w:] A. Kardasz, Z. Kes (red.), Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w controllingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  7. Kisielnicki J., MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
  8. Sierocki R., Jakie są kryteria wyboru systemu informatycznego do budżetowania i controllingu, [w:] Controlling w pytaniach i odpowiedziach Praktyczne narzędzia dla controllera, Grupa Wydawni-cza Infor SA, Warszawa 2007.
  9. Szarska E., Jak controllerzy oceniają systemy informatyczne BI, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 6.12.2010, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu