BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Poziom samorządowego długu publicznego w latach 2000- -2009 na przykładzie jednostek województwa zachodniopomorskiego
Local Government Level of Public Debt in 2000-2009 on the Example of Units of West Pomerania Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 95-106, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Dług publiczny
Local government, Public debt
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje podstawy prawne kształtowania samorządowego długu publicznego. Autorka odnosi się do kształtowania się poziomu zadłużenia jednostek samorządowych w województwie zachodniopomorskim na tle polityki zarządzania długiem. W artykule scharakteryzowano podstawowe założenia dotyczące polityki zarządzania samorządowym długiem publicznym na tle podstawowych rodzajów ryzyka oraz wysunięto tezę, że konieczna jest analiza wielkości zagregowanych, gdyż ma to znaczenie dla rozwoju regionu oraz dla polityki zarządzania państwowym długiem publicznym. Polityka zarządzania samorządowym długiem publicznym musi być kształtowana indywidualnie z powodu występowania ryzyka specyficznego oraz posiadanego władztwa publicznego (swobody decyzyjnej). (abstrakt oryginalny)

The article presents the legal basis for forming self-government debt. The author refers to the evolution of the debt levels of local government in West Pomerania on the background of debt management policy. This paper describes the basic assumptions of government policy on the management of public debt against the principal risks and puts forward the thesis that it is necessary to analyze the size of aggregates, because it is important for regional development policy and public debt management. The management of government policy and public debt must be developed individually because of the presence of specific risk and held public power (discretion). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Denek E., Kańduła S., Ryzyko w gromadzeniu dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] B. Filipiak (red.), Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności, Zeszytu Naukowe WSB w Poznaniu nr 26, WWSB w Poznaniu, Poznań 2010.
 2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, PWN, Warszawa 2006.
 3. Filipiak B., Dylewski M., Analiza wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] L. Patrzałek (red.), Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, WWSB, Wrocław-Poznań 2010 .
 4. Filipiak B., Kierunki zarządzania ryzykiem dotyczącym państwowego długu publicznego, [w:] B. Fili-piak, M. Dylewski (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa 2010.
 5. Gąsiorek E., Ryzyko w finansach jednostek sektora finansów publicznych - wybrane problemy. [w:] B. Filipiak (red.), Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu nr 26, WWSB w Poznaniu, Poznań 2010.
 6. Karmańska A. (red.), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
 7. Kulp C.A., Casualty Insurance, Ronda Press, New York 1928.
 8. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 9. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-2012, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240).
 11. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 12. Wypych M. (red.). Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu