BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajewski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
System kontraktowania i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia a płynność finansowa podmiotów leczniczych
The Influence of National Health Fund's Contracting and Settlements System on Financial Liquidity of Medical Establishments
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, s. 167-176, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Rozliczenia, Opieka zdrowotna, Służba zdrowia
Financial liquidity, Settlements, Health care, Health service
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisane są zasady rozliczeń finansowych pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a podmiotami leczniczymi. Opisany mechanizm dokonywania płatności może być wykorzystany przez kadrę zarządzającą podmiotami leczniczymi do efektywniejszego wykorzystania lub dokładniejszego prognozowania stanu środków finansowych. Zaprezentowane tu czynniki wpływające na płynność finansową są również istotne dla podmiotów zewnętrznych dokonujących oceny sprawności działania podmiotów leczniczych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents rules of financial settlements between National Health Fund and medical establishments. The described settlements method can be used by medical companies' managers for more effective financial management and better liquidity forecasting. Moreover, factors affecting financial liquidity of medical establishments presented here are useful also for external entities that are supposed to analyze medical establishments' performance(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiec L., Kontraktowanie usług medycznych jako źródło finansowania służby zdrowia na przy-kładzie CSK MSWI, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 123, Rachunkowość a Controlling, Wrocław 2010.
  2. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
  3. Dotkuś W., Pomiar zadłużenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa dolnośląs-kiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  4. Durbajło-Morowiec M., Wyznaczniki wartości zakładu opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  5. Hass-Symotiuk M. (red.), Rachunkowość. System informacji finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
  6. Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej, Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
  7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654 ze zm.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU z 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.
  9. www.nfz.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu