BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtera Ewelina (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Tytuł
Bezpieczeństwo jako potrzeba i prawo człowieka
Safety as a Need and Right of People
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2012, nr 2 (4), s. 257-283
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Potrzeby człowieka, Prawa człowieka
Security, Human needs, Human rights
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań autora jest bezpieczeństwo rozumiane jako jedna z podstawowych wartości w wymiarze indywidualnym i społecznym. Opisując bezpieczeństwo jako najważniejszą z ludzkich potrzeb psychicznych i praw człowieka, autor przedstawia wpływ utraty poczucia bezpieczeństwa na różne sfery życia człowieka. Odrębnie poruszoną w artykule kwestią jest deprywacja potrzeb bezpieczeństwa w miejscu pracy w związku z takimi m.in. zjawiskami jak stres i zmęczenie psychiczne.

The author of the article describes the issue of security in an interdisciplinary way. The problem is analyzed in the context of different kinds of physical and psychological disorders occurring as a result of needs? deprivation and significant work overload. It is emphasized that each branch of science treats and defines security differently. However, there are specialized branches of science concerned with this issue. The existence of many meanings of this notion increases its popularity and variety, but it may also lead to the situation in which it will be treated more ideologically than scientifically. The interdisciplinary character of the security phenomenon encourages to seek for a methodological dimension broad enough to encompass its diversity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H.H. Bloomfield, Cooper, Jak żyć bezpiecznie w niebezpiecznym świecie, Warszawa 2000, s. 20 i nast.
 2. T. Cox, Stress, London, 1985.
 3. B. Dudek, Zaburzenia po stresie traumatycznym, Gdańsk, 2003.
 4. M. Fąfrowicz, T. Marek, C. Noworol, Changes in attentional disengagement process under repetitive visual discrete tracking task measured by occulographical index, [w:] W. Marras, W. Karwowski, J.L. Smith. L. Pacholski (red.), The ergonomics of manual work. London, 1993, s. 433-437.
 5. M. Fąfrowicz, T. Marek, Werońska koncepcja źródeł stresu, [w:] J. Terelak (red.), Źródła stresu, Warszawa 1999, s. 13-22.
 6. H.J. Freudenberger, Staff burn-out, "Journal of Social Issues" 1974, t. 30, s. 159-165.
 7. A.W. Gaillard, Comparing the concepts of mental load and stress, "Ergonomics", 1993, t. 36, s. 991-1005.
 8. P.A. Hancock, A. Desmond, Stress, workload and fatigue. Mahwah, New Jersey 2000.
 9. B. Hołys, Wiktymologia, Warszawa 2006, s. 91.
 10. R.A. Karasek, T. Theorell, Healthy work, New York 1990.
 11. R.S. Lazarus, From psychological stress to the emotion: A history of changing outlooks, "Annual Review of Psychology", 1993, t. 44, s. 121.
 12. R.S. Lazarus, Toward better research on stress and coping, "American Psychologist" 2000, t. 55, s. 665-673.
 13. R.S. Lazarus, Psychological stress and coping process, New York, 1966.
 14. J.B. Marcus, The crime vaccine: How to end the crime epidemic, Baton Rouge, 1996.
 15. T. Marek, Stres i zmęczenie psychiczne w procesie pracy, "Czasopismo Psychologiczne" 2000, nr 1-2, s. 40.
 16. T. Marek, Kierunki rozwoju ergonomii - funkcjonowanie człowieka w systemach wysoko rozwiniętej technologii. "Ergonomia" 1992, t. 15, s. 159-171.
 17. Ch. Maslach, Burnout: A multidimensional perspective, [w:] W.B. Schaufeli, Ch. Maslach (red.), Professional burnout: Recent developments theory and research. Washington, DC, 1993.
 18. N. Meshkati, Toward development of a cohesive model of workload, [w:] P.A. Hancock, N. Meshkati (red.), Human mental workload, Amsterdam 1988, s. 305-314.
 19. G. Mulder, The concept of measurement of mental effort, [w:] G.R.J. Hockey, M.G.H. Coles, A.A.K. Gilllard (red.), Energetical aspects of human information processing, Dodrecht, 1986, s. 175-198.
 20. P.H. Robinson, Moral credibility and crime, "Atlantic Monthly", marzec 1995, s. 72-78.
 21. R. Sapolsky, Zestresowana pamięć, "Świat Nauki" 2005, 11-12, Wyd. specjalne: "Umysł", s. 38-43.
 22. H.J. Schneider, Victimological developments in the world during the past three decades, in: A Study of comparative victimology, "International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2001, t. 45, s. 449-468.
 23. A. Stone, If you are afraid, you are a victim of crime, "USA Today", 9 grudnia 1994, s. 4.
 24. A. de Tocqueville, Democracy in America, t. 2. Cambridge, 1863, s. 119-123.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu