BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieczko Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Współpraca rolników z Mazowiecką Izbą Rolniczą w świetle badań ankietowych
Co-operation of Farmers with Mazovian Chamber of Agriculture in the Light of Surveys
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 87, s. 111-118, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca, Rolnictwo, Izby rolnicze
Cooperation, Agriculture, Agriculture Chamber
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Mazowiecka Izba Rolnicza
Abstrakt
Celem badań było określenie roli Mazowieckiej Izby Rolniczej w zakresie współpracy z rolnikami poprzez badanie ich świadomości w tym obszarze. W tym celu na przełomie roku 2008/2009 przeprowadzono badania ankietowe. Badaniem objęto próbę liczącą 120 rolników z terenu działania Mazowieckiej Izby Rolniczej. W ankiecie postawiono pytania o zakres i ocenę działania Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz jej relacje z badanymi rolnikami. W formularzu znalazły się między innymi pytania jednokrotnego wyboru, otwarte oraz pytania o charakterze hierarchii ważności odpowiedzi typu zamkniętego, tj. takie, w których badani zostali poproszeni o uszeregowanie ich według podanej skali. Praca została uzupełniona i przedstawiona także w świetle materiałów wtórnych, takich jak sprawozdania z walnego zgromadzenia, z działalności zarządu i prac rad powiatowych. (fragment tekstu)

This paper attempts to answer the question about the role of Mazovian Chamber of Agriculture in the awareness of farmers. A survey addressed to farmers was used for this purpose. The study was conducted at the turn of 2008/2009 and covered 120 farmers. Particular attention has been paid to services provided for farmers, co-operation of the Chamber with individuals being active in the agricultural sector in Poland and the local government. Examined issues are presented from the point of view of Mazovian Chamber of Agriculture as well as Mazovian farmers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BANECKA E.: VI Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej [w:] Rolnik Mazowiecki nr 5-6 rok XI (111-112) s. 1-2.
  2. BANECKA E.: VII Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej [w:] Rolnik Mazowiecki nr 1-2 rok XII (119-120) s. 1-3.
  3. http://www.mir.pl.
  4. III Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej [w:] Rolnik Mazowiecki nr 1 rok X (98) s. 1-2.
  5. KMIECIAK R.: Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorządu gospodarczego i zawodowego, Poznań 1995, s. 29.
  6. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych.
  7. Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych.
  8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej i bieżących działań styczeń - marzec 2009.
  9. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu