BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetlińska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Roman Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Źródła utrzymania studentów i ocena systemu przyznawania stypendiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
The sources of Students' Livelihood and Evaluation of the Scholarships' Awarding System at the Economic Sciences Faculty at Warsaw University of Life Sciences
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 87, s. 127-136, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Koszty utrzymania, Studenci, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Pomoc finansowa
Cost of living, Students, Social and economic conditions, Financial aid
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Abstrakt
Celem badań było poznanie źródeł utrzymania się i ocena systemu przyznawania stypendiów studentom na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do realizacji badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. Badania przeprowadzono na liczącej 327 osób grupie studentów stacjonarnych studiów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego takich kierunków, jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie. Badania zrealizowano w 2010 roku. Respondentów dobrano w sposób przypadkowy. (fragment tekstu)

In this article, the sources of students financial ability and assessment of scholarship granted at Warsaw University of Life Sciences were presented. The research indicates that approximately 94% of respondents didn't use the student's loans and almost half of the respondents didn't receive the scholarships from the university during their studies. It can be observed, that the most just is the system of granting scientific scholarships, and the least fair are the social, housing or maintenance scholarships. Almost three quarters of the researched population received financial support from their families. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GOS W. i inni: Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku. Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1993.
  2. STĘPKA S. i inni: 50 lat Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
  3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 r. Nr 164, poz. 1365.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu