BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie modelu PCM w prognozowaniu potencjału zawodowego kandydatów do pracy
Using PCM Model in the Prediction of Career Potential of Candidates for a Job
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 4 (46), s. 43-51, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Ekonometria, Efektywność, Pracownicy w organizacji
Forecasting, Econometrics, Effectiveness, Employees in the organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem oceny potencjału zawodowego jest obecnie bardzo popularny. Interesują się nim głównie psychologowie, socjologowie czy też przedstawiciele nauk o zarządzaniu. Każda z tych nauk i dyscyplin proponuje swoją własną metodologię, swój własny punkt widzenia i własny sposób rozwiązania problemu. Każde z tych podejść znajduje również swoich zwolenników oraz przeciwników. Doświadczenia oraz badania naukowe potwierdzają, że czynnikiem decydującym o sukcesie każdej organizacji są odpowiednie działania idące w kierunku rozwoju potencjału zawodowego pracowników. Dlatego też obecnie dopuszczane i stosowane są w organizacjach wszelkie metody i narzędzia, które ułatwiają i usprawniają ocenę potencjału zawodowego i przewidywanie efektywności zawodowej pracowników. Celem artykułu jest przybliżenie problemu związanego z oszacowaniem potencjału zawodowego kandydatów do pracy. Zaprezentowany zostanie jeden z modeli cech ukrytych - model PCM (Partial Credit Model), jako propozycja narzędzia wykorzystanego do oszacowania poziomu potencjału zawodowego kandydatów do pracy oraz do zidentyfikowania czynników warunkujących ich sukces zawodowy (mających wpływ na ich potencjał zawodowy).(abstrakt oryginalny)

The issue of career potential is currently very popular. Experience and potential - that is what the most of employers are looking for. Employers are wondering whether the candidate has the potential to take on a new challenge training. The article attempts to bring the issue to measure the career potential. It presents the most common tools used by employers in the recruitment process and the most common mistakes committed by them. In the next part PCM model is shown, which can be a helpful tool in recruitment procedures - a tool used to assess the potential of training.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andersen E.B., 1995, Polytomous Rasch Models and Their Estimation, [w:] Rasch Models: Foundations, Recent Developments and Applications, G.H. Fischer, I.W. Molenaar, Springer-Verlag, New York, s. 217-291.
  2. Babbie E., 2007, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Baker F.B., 2001, The Basic of Item Response Theory, ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, s. 104-115.
  4. Bartholomew D.J., Stelle F., Moustaki I., Galbraith J.I., 2002, The Analysis and Interpretation of Multivariate Data for Social Scientists, Chapman & Hall/CRC, London.
  5. Brzeziński J., 2005, Wprowadzenie do teorii odpowiedzi na pozycje testu, "Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 213-267.
  6. Muraki E., 1992, A generalized partial credit model, Applied Psychological Measurement, 16, s. 159-176.
  7. Ostini R., Nering M.L., 2006, Polytomous Item Response Theory Models, nr 07-144, Sage Publications.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2014.4.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu