BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenart Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Uwarunkowania pozyskiwania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania
Determinants of Acquisition of Integrated Management Information Systems
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 318-328, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Słowa kluczowe
Zintegrowane systemy informatyczne, Systemy ERP, Technologia informacyjna, Negocjacje
Information integrated system, ERP system, Information Technology (IT), Negotiations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule porównano trzy sposoby pozyskania systemu ERP (Enterprise Resource Planning): tworzenie systemu indywidualnego, zakup systemu uniwersalnego (model klasyczny) i outsourcing systemu (model usługowy). Dokonano analizy ekonomicznych i prawnych uwarunkowań pozyskiwania systemu ERP z uwzględnieniem rodzajów kosztów i umów IT (Information Technology). Opisano problemy dotyczące opłat licencyjnych w modelu klasycznym oraz koncepcje stosowane w modelu usługowym (utility computing i cloud computing). Ponadto ukazano znaczenie negocjacji kontraktów informatycznych w procesie pozyskiwania systemu ERP. Zaprezentowane rozważania odnoszą się również do innych zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania.(abstrakt oryginalny)

Three ways of enterprise resource planning system acquisition: creating the individual system, purchasing the universal system (classic model) and system outsourcing (service model) were compared in the article. Economic and legal determinants of ERP system acquisition concerning the kinds of information technology costs and contracts were analyzed. Problems connected with licence fees in the classic model and the concepts applied in the service model (utility computing and cloud computing) were described. Moreover, the importance of IT contracts negotiation in the process of ERP system acquisition was shown. The discussed issues also relate to different integrated management information systems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badurek J., Otwarte systemy ERP, "Computerworld" 2009 nr 22.
 2. Bielewicz A., Ewolucja SaaS, "Computerworld" 2007a nr 46.
 3. Bielewicz A., To piekielne licencjonowanie, Raport Specjalny Computerworld "Systemy ERP/BI", grudzień 2007b.
 4. Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, Warszawa 2006.
 5. Harwood S., ERP the Implementation Cycle, Butterworth-Heinemann, Oxford 2003.
 6. Lenart A., Systemy ERP, [w:] Informatyka ekonomiczna, red. S. Wrycza, PWE, Warszawa 2010.
 7. Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W., Zasady negocjacji, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008.
 8. Maciejec L., Klucz do sukcesu, Raport Specjalny "Computerworld" "Systemy MRP II/ERP", lipiec 2009.
 9. Marciniak M., Bliższe niż chmura, "Computerworld" 2009 nr 36.
 10. Maruta M., Idealna umowa usługowa, Raport Specjalny "Computerworld" "Rynek usług IT", grudzień 2008.
 11. Maruta M., Jak wycofać się z umowy..., Kwartalnik "Computerworld" "IT w średniej firmie", kwiecień 2009.
 12. Maruta M., Pułapki w umowach z dostawcami, Kwartalnik "Computerworld" "IT w średniej firmie", grudzień 2007.
 13. Niedzielska E. (red.), Informatyka ekonomiczna, AE, Wrocław 2003.
 14. Nowicki A. (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia i zastosowania, UE, Wrocław 2008.
 15. Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa 2008.
 16. Rzewuski M., IT w chmurze, "Computerworld" 2009 nr 37.
 17. Sobińska M., Zarządzanie outsourcingiem informatycznym, AE, Wrocław 2008.
 18. Tomaszewski B., Nożykowski R., Kontrakty na trudne czasy, Raport Specjalny "Computerworld" "Polski rynek usług IT", wrzesień 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu