BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Analiza zmian demograficznych na rynku pracy w kontekście pokolenia 50+
Analysis of Demographic Change in the Labour Market in the Context of Generations 50+
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 11-23, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Starzenie się społeczeństw, Przemiany demograficzne
Labour market, Ageing of the population, Demographic transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie na tle badań empirycznych dotyczących pokolenia 50+ analizy zmian demograficznych na rynku pracy w Polsce i związanych z tym konsekwencji ekonomicznych w kolejnych latach. Przeprowadzone badania mają charakter pilotażowy i są opinią osób, które nie ukończyły 50. roku życia. Ich uzupełnieniem jest analiza wyników badań innych autorów w celu pełniejszego ukazania relacji zmian demograficznych, rynku pracy i pokolenia 50+. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the background of empirical research on the 50+ analysis of demographic change on the labor market in Poland and the associated economic consequences in subsequent years. The studies have a pilot character and are the opinion of the people who are under 50 years of age. Their addition to the analysis of the results of other authors in order to clarify the specific relationship of demographic changes in the labor market and the 50+ generation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza rozwiązań sprzyjających rozwojowi idei flexicurity w polskim systemie prawnym, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Poznań 2011.
 2. Borowiec A., Rembiasz M., Pokolenie 50+ na rynku pracy - wybrane problemy, w: M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak (red.), Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014.
 3. Gmurczyk J., W poszukiwaniu polskiego modelu flexicurity, w: M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
 4. Jóźwiak J., Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce, w: M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
 5. Kwiatkiewicz A., Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem polskich przedsiębiorstwach - studium przypadku, PARP, Warszawa 2010.
 6. Lanzieri G., The Greying of the Baby Boomers. A Century - Long View of Ageing in European Populations, "Statistics in Focus" 2001, Vol. 23.
 7. Lanzieri G., Towards a 'Baby Recession' in Europe? Differential Fertility Trends During the Economic Crisis, "Statistics in Focus" 2013, Vol. 13.
 8. Liwiński J., Sztanderska U., Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 9. Liwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa 2010.
 10. MillwardBrown SMG/KRC, Raport z badań Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+, Warszawa 2011.
 11. Rembiasz M., Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym - wybrane problemy, w: M. Szczepański (red.), Reformowanie systemów emerytalnych - porównania i oceny, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 12. Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B., Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007.
 13. Schimanek T., Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, FISE, Warszawa 2006.
 14. Szukalski P., Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu