BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gonda-Soroczyńska Eleonora (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Obszary pokopalniane Wałbrzycha, przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miasta
Post-Mining Areas of Wałbrzych, Changes in the Economic Base and in the Spatial Structure of the Town
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 118-130, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Struktura przestrzenna, Przestrzeń publiczna
Revitalization, Spatial structure, Public space
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na liczne obszary pokopalniane w Wałbrzychu, które po likwidacji kopalń poddawane są stopniowo procesowi rewitalizacji, oraz na przemiany bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. Znaczna ilość terenów po starych kopalniach to nieużytki, które mogłyby być zagospodarowane pod kątem stworzenia przestrzeni publicznych. Wałbrzych został poddany, zwłaszcza w ostatnich dziesięciu latach, niespotykanym przeobrażeniom. Proces likwidacji kopalń przyczynił się do licznych przemian przestrzennych, społecznych, ekonomicznych. Współczesny Wałbrzych to nadal ważny ośrodek przemysłowy. Pokopalniane wieże szybowe stanowią najbardziej czytelny symbol Wałbrzycha i winny być nieodłącznym elementem krajobrazu miasta, przypominającym o jego korzeniach. (abstrakt oryginalny)

The study concerned large post-mining areas of Wałbrzych which, after the liquidation of mines, are gradually undergoing the process of revitalisation. It also concerned the changes in the economic base and the spatial-functional structure of the town. Large post-areas are waste land which, could be adapted for public areas. In the recent 10 years Wałbrzych has been undergoing transformation on a scale never seen before. Liquidation of the mines has led to numerous spatial, social and economic changes. Immediately after the fall of the mining industry, it seemed that Wałbrzych existed without any perspectives, without the will to use its potential and that it was doomed to fail. Wałbrzych is still an important economic centre. The post-mining pit shafts are the best known symbol of Wałbrzych and should always exist in the landscape of the town and remind of its roots. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czachorowska I., Od powstania miasta do 1806 r., [w:] Wałbrzych. Zarys monografii miasta na tle regionu, Wydawnictwo DTSK Silesia, Wrocław 1993.
 2. Czajka S., Przemiany Wałbrzycha, Wałbrzyskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wałbrzych 1985.
 3. Dudek A., Wojtas I., Likwidacja kopalń, a środowisko. Fizyka i Przyroda, Wałbrzych 2008.
 4. Jankowski K., Junak S., Kułaga K., Wałbrzych i okolice. Przewodnik, Polska Agencja Promocji Turystyki, Wałbrzych 1998.
 5. Kłopot S.W., Społeczno-kulturowe aspekty przekształceń struktury gospodarczej rejonu wałbrzysko--noworudzkiego, [w:] Zagłębie węglowe w obliczu restrukturalizacji. Studia i Materiały, Wydawnictwo i Drukarnia DTSK "Silesia", Wrocław 1997.
 6. Mucha A., Pamiątki wałbrzyskiego górnictwa węglowego, Muzeum w Wałbrzychu - Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki, Wałbrzych 2002.
 7. Strategia Rozwoju Miasta Wałbrzycha na lata 2001-2006 (www.um.walbrzych.pl/archbip/index3ae5.html?id=147&zwin=1)
 8. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do roku 2013 (www.um.walbrzych.pl/strony/do_druku/.../szr_walbrzych.doc)
 9. Szewczyk R., Krajobraz po kopalniach, "Wałbrzyski Informator Kulturalny" nr 10, Wałbrzych 2005.
 10. Szewczyk K., Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu - rys historyczny, "Wałbrzyskie Zeszyty Muzealne", Muzeum w Wałbrzychu, Wałbrzych 2006.
 11. Tumidajewicz W., Z dziejów przemysłu na ziemi wałbrzyskiej, [w:] 45 Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej, Oddział Ziemi Wałbrzyskiej PTTK, Wałbrzych 2006.
 12. Wałbrzyskie propozycje, Wydano na zlecenie i przy współpracy Biura Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Drukarnia BIMART, Wałbrzych 2005.
 13. www.muzeum.walbrzych.pl/mpit.php.
 14. www.wzkvictoria.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu