BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Istota i geneza specjalnych stref ekonomicznych
The Essence and Origin of Special Economic Zones
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 131-141, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Strefy wolnocłowe
Special economic zones, Free zone
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) stanowią stosunkowo nowy instrument polityki gospodarczej w Polsce. Zostały one wprowadzone dopiero w kilka lat po rozpoczęciu przemian związanych z procesem transformacji systemu społeczno-gospodarczego. Podstawowym celem ich tworzenia było uaktywnienie gospodarcze wybranych terenów poprzez restrukturyzację z udziałem instytucji i wsparcia, przede wszystkim w postaci ulg i zwolnień podatkowych. Bardzo ważną rolę w tym procesie odegrało również zaangażowanie zewnętrznych inwestorów, ich kapitału oraz technologii. Z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych wiązały się także inne, w założeniach równie ważne cele, które miały doprowadzić do zmiany monokultury przemysłowej oraz zapewnić wymagane miejsca pracy w regionach charakteryzujących się nadwyżką siły roboczej. (abstrakt oryginalny)

Special economic zones, which can be found in many countries, are used to attract new investors. It has been said that if there were more effective ways of attracting investors it would not be necessary to create privileged areas in many countries in relation to the rest of their territory. In spite of including SEZs into a group of important factors which influence the regional development of Poland, their existence and rules of their functioning have been the subject of discussions in the negotiations with the European Union. The main object of this article is to present the essence and origin of special economic zones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazydło A., Smętkowski M., Specjalne strefy ekonomiczne - światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] E. Kryńska (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 2. Brdulak J., Niedziółka D., Specjalne strefy ekonomiczne i wolne obszary celne jako czynnik kształtowania innowacyjnej struktury przedsiębiorstw, [w:] J. Brdulak (red.), Przedsiębiorstwo w regionalnym środowisku innowacyjnym XXI wieku, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 3. Bręczewska M., Specjalne strefy ekonomiczne, "Nowe Życie Gospodarcze" 1997, nr 28.
 4. Broszkiewicz P., Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie Dolnego Śląska w latach 1997-2005), Rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 5. Budzowski K., Ekonomika handlu zagranicznego, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków 2003.
 6. Budzowski K., Światowiec J., Przesłanki tworzenia i warunki funkcjonowania stref uprzywilejowanych, [w:] Prace z zakresu handlu zagranicznego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekono- micznej w Krakowie nr 501, Wydawnictwo AE, Kraków 1997.
 7. Durski A., Strefy uprzywilejowane w gospodarce światowej, "Sprawy Międzynarodowe" 1988, nr 10.
 8. Export Processing Zones, PREM Notes, ,,Economic Policy" no. 11, The World Bank 1998.
 9. Export Processing Zones, Raport Banku Światowego, Washington 1992.
 10. Fiedor B. (red.), Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK. Bilans pierwszej dekady, wpływ na region i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE, Wrocław 2007.
 11. Korenik S., Gospodarka oparta na wiedzy w skali regionu, [w:] Z. Przybyła (red.), Gospodarka prze-strzenna X, Wydawnictwo Turystyczne "PLAN", Jelenia Góra 2007.
 12. Korenik S., Uwarunkowania ekonomiczne tworzenia specjalnych stref ekonomicznych, [w:] M. Obrę-balski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 785, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 13. Matusiak K.B, Parki technologiczne. Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, procesów innowacyjnych i rozwoju regionalnego, Fundacja Inkubator, Łódź 1995.
 14. Mokrzyc M., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument rozwoju regionalnego na tle standardów zachodnioeuropejskich, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 2-3 (9-10), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
 15. Ofiarska M., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 16. Olszewski J., Export Processing Zones jako nowa forma obszaru specjalnego, "Przegląd Ustawodaw-stwa Gospodarczego" 1995, nr 11.
 17. Pilarska C., Funkcjonowanie stref ekonomicznie uprzywilejowanych w Polsce i ich rola w przyciąganiu kapitału zagranicznego, [w:] Z. Dach (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2002.
 18. Pilarska C., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 19. Singa Boyenge J.P., ILO Database on Export Processing Zones, Working Paper, International Labour Office, Geneva, April 2007, http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/themse/epz/epz-db.pdf.
 20. The Challenge of Free Economic Zones in Central and Eastern Europe, "International Perspectives", United Nations Conference on Trade and Customs, New York 1991.
 21. Wołodkiewicz-Donimirski A., Specjalne strefy ekonomiczne w świecie, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Informacja nr 250, Warszawa 1994.
 22. Założenia ustanowienia w Polsce specjalnych stref ekonomicznych (propozycja), przygotowane przez Biuro Pełnomocnika Ministra Przemysłu i Handlu ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych przy współpracy Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz International Development Ireland z Shannon, czerwiec 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu