BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emerych Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Pietroń-Pyszczek Agata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uelastycznianie czasu pracy a gospodarowanie potencjałem pracy przedsiębiorstwa
Flexibilisation of Working Time and Human Potential Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 39-49, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Czas pracy, Elastyczność czasu pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Potencjał przedsiębiorstwa
Working time, Flexitime, Human Resources Management (HRM), Potential of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przyczynkiem do podjęcia niniejszej problematyki stały się wprowadzone w sierpniu 2013 r. w polskich przepisach prawa zmiany dotyczące uelastyczniania organizacji czasu pracy. W artykule skoncentrowano się głównie na prezentacji aspektów teoretycznych oraz prawnych stosowania w polskich realiach gospodarowania elastycznych form organizacji czasu pracy. Odniesiono się przy tym także do zagadnienia tzw. wydłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nawiązanie do wyników badań empirycznych stało się z kolei podstawą do zwrócenia uwagi na konsekwencje uelastyczniania czasu pracy rozpatrywane przez pryzmat realizacji procesu zarządzania zasobami ludzkim. W świetle uzyskanych wyników badań stwierdzono m.in., że pożądane jest kontynuowanie, a zarazem przeprowadzenie pogłębionych badań w omawianym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The changes regarding flexible organisation of working time introduced to the Polish law (August 2013) have become the grounds for addressing these issues in the present paper. Its main focus is the presentation of theoretical and legal aspects of employing flexible forms of working time organisation in the Polish reality. Reference is also made to the issue of the so-called extension of the working time settlement period. Invoking, among others, the results of empirical research, this has become the basis for drawing attention to consequences of flexibilisation of working time considered from the angle of implementing the human resource management process. In light of the obtained results of the research, it is concluded among others, that it is desirable to continue the research and, at the same time, to conduct in-depth research within the discussed scope. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brunz M., Wolter G., Ratgeber zur flexiblen Arbeitzeit, WRS Vorlag, München 1988.
  2. Fourth European Working Conditions, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2007.
  3. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  4. Machol-Zajda L., Rozwój elastycznych form pracy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 5.
  5. M. Gableta (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  6. Riedmann A., Bielenski A., Szczurowska H., Wagner T., Working Time and Work Life Balance in European Companiens, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2006.
  7. Skowron-Mielnik B., Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.
  8. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. Tekst jednolity, DzU z 1974 r., nr 24, poz. 141 ze zm. (stan prawny na dzień 18 września 2013 r.).
  9. Ustawa z dnia 1.07.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, DzU z 2009 r., nr 125, poz. 1035.
  10. Wunderlich G., Flexible Arbeitzeiten, Autohaus Verlag, Ottobrun 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu