BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kachniarz Marian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kontrowersje wokół reformy powiatowej
The Controversy over the Districts Reform
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 167-175, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Powiat, Samorząd terytorialny, Administracja publiczna, Reforma samorządowa
County, Local government, Public administration, Local government reform
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wdrożona w 1999 r. reforma polegająca na wprowadzeniu samorządów powiatowych stanowiła zasadniczą zmianę w strukturze administracji terytorialnej. Tak duża zmiana nie mogła się obejść bez szerokiej dyskusji nad jej kryteriami, zasadami i efektami wdrożenia. Artykuł stanowi podsumowanie tych opinii i poglądów. (abstrakt oryginalny)

The reform which was implemented in 1999 consisting in the introduction of district governments was a fundamental change in the structure of Polish territorial administration. Such a large change could not do without a wide discussion on the criteria, rules and effects of implementation. The article is a summary of these opinions and views. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol R., Kryteria delimitacji powiatów, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1023, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 332-339.
 2. Kieżun W., Struktury i kierunki zarządzania państwem, [w:] W. Kieżun, J. Kubin (red.), Dobre państwo, WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 49-50.
 3. Kieżun W., Transformacja administracji publicznej w świetle teorii organizacji i zarządzania, "Master of Business Administration" 2000, nr 1.
 4. Kulesza M., Nieprawdą jest, jakoby..., "Master of Business Administration" 2000, nr 2.
 5. Kulesza M., Transformacja ustroju administracyjnego Polski (1990-2000), "Studia Iuridica" 2000, t. XXXVIII.
 6. Lipowicz I., Okienko w historii, "Wspólnota" 2008, nr 12.
 7. Miszczuk A., Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej. Koncepcje teoretyczne a rzeczy-wistość, UMCS, Lublin 2003, s. 13.
 8. Osiński J., Ocena efektywności funkcjonowania powiatów, [w:] Z. Bombera, J. Telep (red.), Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 237-242.
 9. Painter J., Politics, geography and "political geography", Arnold, London-New York-Sydney-Auckland 1995, s. 12.
 10. Pezzini M., Territorial Governance: Main Issues and Trends in OECD Countries, [w:] Territorial Development Policies and Issues, OECD, Paris, s. 197-207.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (DzU 2001 nr 62, poz. 631).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów (DzU 2002 nr 93, poz. 821).
 13. Swianiewicz P., Reformy konsolidacji terytorialnej - teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Samorząd Terytorialny" 2009, t. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu