BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalisiak-Mędelska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Znaczenie samorządu pomocniczego w realizacji zadań publicznych. Wprowadzenie do tematu
The Significance of Auxiliary Government in the Realization of Public Tasks. Introduction to the Subject
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 176-187, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Społeczności lokalne
Local community
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Samorząd pomocniczy staje się powoli istotnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Jego wzmocnienie i rozszerzenie zadań i kompetencji stwarza realne warunki trafnej identyfikacji problemów społecznych i skutecznej ich realizacji przez organy władzy publicznej przy aktywnym udziale interesariuszy. Celem opracowania jest uwypuklenie znaczenia samorządu pomocniczego w procesie realizacji zadań publicznych.(abstrakt oryginalny)

The article focuses on the role which is played by auxiliary government in the process of realization of public tasks, because it becomes an essential element of civil society. The strength of authorities and a wider range of their tasks create opportunities to identify social problems correctly and to solve them effectively. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bez ustawy też można, Serwis Samorządowy PAP, www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep=70473&data=&_CheckSum=-319866493 (15.06.2010).
 2. Dojwa K., Samorząd lokalny jako kreator społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wybrane aspekty, [w:] A. Sakson, P. Węgierkiewicz (red.), Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 2010.
 3. Kraszewski D., Co się dzieje z funduszem sołeckim, Fundusze Sołeckie, http://m.funduszesoleckie.pl/13,55,co_sie_dzieje_z_funduszem_soleckim.html (12.06.2010).
 4. Konceptualne podstawy raportu "Dobre Rządzenie", Dobre Rządzenie, http://www.dobrerzadzenie.msap.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=10 (10.06.2010).
 5. Konsultacje w sprawie zmian w statutach osiedli (rozszerzenie zakresu zadań i kompetencji jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli), Urząd Miasta Łodzi, http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=5363 (12.06.2010).
 6. Matczak P., Figiel A., Sukcesy i porażki jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego w Poznaniu i Kaliszu w opiniach ich działaczy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, z. 4.
 7. Piękniejsza wieś! Fundusz sołecki - poradnik, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2009.
 8. Regulski J., Górski D., Koncepcja reformy jednostek pomocniczych miasta Poznania (założenia), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa-Szczecin 2007.
 9. Samorząd pomocniczy, http://www.samorzadpomocniczy.pl/index.php?p=sp (3.06.2010).
 10. Sołtysi nie chcą pieniędzy dla swoich wsi (18.03.2010), Lubartowski Serwis Informacyjny LUBARTÓW 24, http://lubartow24.pl/informacje/lokalne/22139/soltysi_nie_chca_pieniedzy_dla_swoich_wsi/ (13.06.2010).
 11. Środki finansowe jednostek pomocniczych miasta - osiedli w 2009 r., Urząd Miasta Łodzi, http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=17097 (13.06.2010).
 12. Uchwała nr LXV/650/97 z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta.
 13. Uchwała nr XXXVIII/754/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jednego mieszkańca w jednostkach pomocniczych miasta Łodzi - osiedlach na rok 2009.
 14. Uchwała Rady Ministrów nr 13 z dnia 22 stycznia 2008 r., Monitor Polski nr 8, poz. 99.
 15. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (DzU 2009, nr 52, poz. 420).
 16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 17. Zadania i kompetencje jednostek pomocniczych Miasta, Urząd Miasta Łodzi, http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=3305 (13.06.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu