BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gil Waldemar Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rachunek przepływów pieniężnych ex ante narzędziem controllingu finansowego
Ex Ante Cash Flow Statement as a Tool of Financial Controlling.
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, s. 190-198, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Controlling finansowy, System informacyjny, Przepływy pieniężne
Financial controlling, Information system, Cash flows
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia prospektywnego ujęcia potencjału informacyjnego rachunku przepływów pieniężnych jako narzędzia controllingu finansowego. Autor, począwszy od identyfikacji controllingu finansowego i jego miejsca w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, poprzez problematykę wyboru formalnoprawnych uwarunkowań rachunku przepływów pieniężnych jako źródła informacji ex ante, po kalkulację przepływów pieniężnych ex ante na potrzeby controllingu finansowego, wskazuje prospektywny potencjał informacyjny strumieni i stanów pieniężnych.(abstrakt oryginalny)

This paper is an attempt to articulate the potential of prospective information cash flow statement as a tool of financial controlling. From the identification of financial controlling and its place in the enterprise information system, through the issue of choice of procedural conditions of cash flow as a source of ex ante information, up to the calculation of ex ante cash flow for the needs of financial controlling the article shows the prospective information potential of the cash flow and cash state. PN(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Janczyk-Strzała E., Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 3. Leszczyński Z., Wnuk T., Controlling, FRR w Polsce, Warszawa 2000.
 4. Nowak E., Istota i zakres controllingu, [w:] E. Nowak (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODDK, Gdańsk 2003.
 5. Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 6. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
 7. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 8. Świderska G.K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010.
 9. Tyrała P., Stęplewski B., Controlling nowoczesną metodą zarządzania strategicznego, Adam Marszałek, Toruń 2004.
 10. Vollmuth H.J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 2000.
 11. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. nr 12, poz. 69. Uchwała nr 5/03 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".
 12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ze zm.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu