BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudziński Zbigniew (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie)
Tytuł
Ceny energii elektrycznej w kontekście wdrożenia obligatoryjnego handlu na giełdzie energii
Electricity Prices : the Obligatory Trade Via Power Exchange Context
Źródło
Polityka Energetyczna, 2011, T. 14, z. 2, s. 93-106, tab., rys., bibliogr. s. 105-106
Słowa kluczowe
Ceny energii, Energia elektryczna, Giełdy towarowe, Dystrybucja energii elektrycznej
Energy prices, Electric power, Commodity exchange, Electric power distribution
Uwagi
streszcz., summ., Materiały z konferencji pt. "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej" (25; 09-12.10.2011; Zakopane)
Abstrakt
W Polsce w ostatnim okresie wystąpiły istotne zmiany w strukturze sprzedaży energii elektrycznej. W wyniku wprowadzenia tzw. "obliga giełdowego" sposób ustalania cen na rynku energii elektrycznej stał się bardziej transparentny. Ten fakt oznaczał, że wszyscy wytwórcy mieli obowiązek sprzedaży przynajmniej 15% wyprodukowanej energii na giełdach towarowych lub na rynku regulowanym.W I kw. 2011 roku 57% kontraktów na sprzedaż energii była realizowana za pośrednictwem giełdy. Na TGE najdłużej funkcjonującym rynkiem jest Rynek Dnia Następnego. Rynek ten funkcjonuje od 30 czerwca 2000 roku i jest fizycznym rynkiem spot dla energii elektrycznej. Ceny na tym rynku są referencyjne (bazowymi dla innych kontraktów zawieranych na hurtowym rynku energii w Polsce).(abstrakt oryginalny)

In the recent years the structure of electricity sales in Poland has changed significantly. As a result of the introduction of the obligatory sales of certain share of electricity via commodity exchange scheme, the electricity price creation process has become more transparent. In fact, all power producers are obliged to sell at least 15% of their production via commodity exchanges or on the regulated market. In the 1st quarter of 2011, 57% of contracts for electricity sales were made via the power exchange. The longest running market in the TGE is the Day-Ahead Market. This market is a physical spot market for electricity and has been functioning since the 3oth of June 2000. Prices in this market are the reference (base) prices for other contracts concluded in the Polish wholesale electricity market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ELŻANOWSKI F., 2010 - Prawny model zabezpieczenia wdrożenia obowiązkowego publicznego obrotu energią. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki - nr 4(72), Wyd. URE Warszawa.
 2. GRUDZIŃSKI Z., 2010 - Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 157-171.
 3. KAMIŃSKI J., 2009 - Metody szacowania siły rynkowej w sektorze energetycznym. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 229-242.
 4. KAMIŃSKI J., 2010 - Modelowanie systemów energetycznych - ogólna metodyka budowy modeli. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 219 -226.
 5. KRYSA Z., 2010 - Obliczanie i kształtowanie się spreadów na rynkach energii. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 281-292.
 6. Kryzia D., 2010 - Analiza struktury wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem metod analizy portfelowej. Polityka Energetyczna tom 13, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 293-310.
 7. MIKOŁAJUK H., 2011 - Sprzedaż i wyniki finansowe elektroenergetyki w roku 2010 (www.cire.pl).
 8. ARE - Sytuacja Techniczno-Ekonomiczna Sektora Elektroenergetycznego. Biuletyn kwartalny za lata 2010-2011.
 9. ARE - Sytuacja w Elektroenergetyce. Biuletyn kwartalny za lata 2009-2011.
 10. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 2(76)/2011. Wyd. URE, Warszawa.
 11. Polska Energia numery 1-8/2011.Wyd. Tauron PE, Katowice.
 12. Raport miesięczny - PoIPX Monthly Report. Towarowa Giełda Energii (numery: za lata 2008-2011).
 13. http://epp.eurostat.ec.europa.eu (Eurostat)
 14. www.tge.pl (Towarowa Giełda Energii)
 15. www.poee.gpw.pl (Rynek Energii GPW - POEE)
 16. www.min- pan.krakow.pl/zaklady/zrynek/cf_web.htm (Fakty: Węgiel - Energetyka w Polsce)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-6675
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu