BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iskrzycki Konrad (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Suwała Wojciech (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kaszyński Przemysław (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie)
Tytuł
Dekompozycja redukcji emisji dwutlenku siarki w polskich elektrowniach, 1995-2008
Decomposition of Sulphur Dioxide Emissions Reduction in Polish Power Plants, 1995-2008
Źródło
Polityka Energetyczna, 2011, T. 14, z. 2, s. 107-125, tab., rys., bibliogr. s. 124-125
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Przemysł elektroenergetyczny
Gas emissions, Electricity industry
Uwagi
streszcz., summ., Materiały z konferencji pt. "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej" (25; 09-12.10.2011; Zakopane)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest określenie jakie czynniki wpływają na zmianę emisji końcowej SO2 w elektrowniach w latach 1995-2008. Aby to osiągnąć utworzono model dekompozycyjny, wyszczególniający wielkości kształtujące emisję. Model zakłada zależność między czynnikami: procesowym, paliwowym, sprawności oraz popytu. Dzięki przedstawionym metodom możliwe było określenie efektów pochodzących od wymienionych czynników. Uzyskane wyniki wskazują, iż największy wpływ na zmianę emisji końcowej SO2 miały dwa pierwsze efekty: procesowy i paliwowy. Natomiast efekt sprawności oraz popytu nie wpłynął znacząco na wynik końcowy. Dwie z trzech zastosowanych metod dają porównywalne wyniki, zaś metoda dekompozycji niedoskonałej charakteryzuje się nieco zawyżonymi wartościami. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper was to identify quantitatively factors influencing reduction of sulphur dioxide emission in Polish power stations between 1995 and 2008. A decomposition model was built and analyses dependences between the following factors: process - reduction due to desulphurization units; fuel - result of fuel switch or use of better quality fuel; efficiency - improvements of electricity production technologies; and demand - effect of electricity consumption variations. Various methods of effects evaluation were applied. Results of the study prove that the biggest influence on final emission of SO2 had process and fuel effects. Two out of three applied methods gave similar results, while method which does not perform perfect decomposition had residual. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ANG B.W., ZHANG F.Q., 2000 - A survey of index decomposition analysis in energy and environmental studies. Energy. 25 (?), 1149-1176.
 2. SUN J.W., 1998 - Changes in energy consumption and energy intensity: a complete decomposition model. Energy Economics. 20 (?), 85-100.
 3. GAJDA A., MELKA K., 2008 - Możliwości i zagrożenia w dostosowaniu sektora energetycznego do przyjętych przez Polskę zobowiązań i wymogów ekologicznych Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1.
 4. GULCZYŃSKI D., 2008 - Efektywność energetyczna świata i Polski - uwagi do problemu. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1.
 5. Ministerstwo Gospodarki, Polska podstawowe wskaźniki w latach 1995-2008. Warszawa, wrzesień 2009.
 6. Emitor, Agencja Rynku Energii, 1995-2008.
 7. BP 2009: BP Statistical Review of World Energy June 2009; www.bp.com
 8. LIU F.L., CHUN-CHU, 2006 - A study on decomposition of industrial energy consumption. International research journal of finance and economics - Issue 6.
 9. LIU F.L., ANG B.W., 2003 - Eight methods for decomposition the aggregate energy-intensity of industry. Departament of industrial and systems engineering. Applied Energy 76, 15-23.
 10. ANG B.W., 1995 - Multilevel decomposition of industrial energy consumption. Energy Economics.
 11. ZHANG F.Q., ANG B.W., 2001 - Methodological issues in cross-country/region decomposition of energy and environment indicators. Energy Economics 23 (179- 190).
 12. ANG B.W., 2004 - Decomposition analysis for policymaking in energy: which is the preferred method? Energy Policy 32 (1131-1139).
 13. ANG B.W., ZHANG F.Q., CHOI K.H., 1998 - Factorizing changes in energy and environmental indicators through decomposition. Energy 23 (6), 489-95.
 14. ANG B.W., 2005 - The LMDI approach to decomposition analysis: a practical guide. Energy Policy 33 (867-871).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-6675
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu