BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gościniak Karolina (Uniwersytet Gdański), Ossowski Marek (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Analiza ryzyka projektu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego - studium przypadku
The Analysis of Risk Project of Integrated Information System Implementation - Case Study
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, str. 209-222, tab., bibliogr. 15
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Analiza ryzyka, Ryzyko, Systemy informatyczne
Risk analysis, Risk, Computer system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty i klasyfikacji ryzyka oraz sposobu analizy ryzyka w przedsiębiorstwie realizującym projekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego. W części teoretycznej artykułu autorzy przedstawili pojęcie ryzyka i jego klasyfikację oraz zagadnienie zarządzania ryzykiem projektu. Druga część opracowania poświęcona została analizie ryzyka projektu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the nature and classification of risk and risk analysis method in a company pursuing a project to implement an integrated information system. The theoretical part of the article contains the concept of risk, its classification and the issue of risk management project. The second section of the article is devoted to the risk analysis of project implementation of the integrated information system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brockhaus F.A., Brockhause Enzyklopädie, Mannheim 1993, t. 18.
 2. Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 3. Jaworska E., Łagodzki P., Potrzeba informacyjna w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1175, Wrocław 2007.
 4. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem - handlowym, finansowym, produkcyjnym - dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2002.
 5. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) PMBOK Guide. 2000 Edition, Management Training & Development Center, Warszawa 2003.
 6. Kuchlewska M., Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 7. Matkowski P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Mojsiewicz M., Tarczyński W., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 9. Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. 1: Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2000.
 10. Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Bydgoszcz 1997.
 11. Nietyksza B., Zasady kompensowania szkód z tytułu ryzyka, PWE, Warszawa 1971.
 12. Rowe W.A., An Anatomy of Risk, New York 1977.
 13. Saganowski T. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego przeciwdziałania, Poltext, Warszawa 2001.
 14. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1997.
 15. Wilczek M.T., Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu