BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śladkowski Mariusz
Tytuł
Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez sędziów w świetle Konstytucji RP
The Judge Undertaking Additional Employment in View of the Constitution of the Republic of Poland
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 22, s. 361-369
Słowa kluczowe
Sądownictwo, Praca dodatkowa, Konstytucja RP
Judicature, Extra work, RP Constitution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z najbardziej istotnych ograniczeń sędziów jako grupy zawodowej są rygorystyczne zasady podejmowania i wykonywania przez nich jakiejkolwiek dodatkowej działalności zawodowej. W artykule omówiono problem podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego.

One of the most serious constraints imposed on judges as a professional group are quite rigorous principles of undertaking and pursuing additional professional activity, both under labour contracts and other arrangements (e.g. civil law agreements. such as contract for a specific work, mandate, etc.). If one was to seek the source of such restrictions, the starting point would probably be the principle of judicial independence envisaged in art. 178 of the Constitution of the Republic of Poland. According to this provision, judges are independent in pursuance of their duties and bound only by the Constitution and statutes. At the same time, they are guaranteed working conditions and salary corresponding to the dignity of their position and scope of obligations. Finally, a judge may not be a member of any political party, labour union or carry on public activity which would stand in opposition with the principle of judicial independence. This principle relates to judges in a democratic state ruled by law, and makes, as such, one of ramifications of the doctrine of separation of powers. In the end, only an independent court may safeguard freedoms and rights of an individual, as well as interests of other entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 187-188.
  2. K. W. Baran [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012.
  3. B. Wagner, Stosunek pracy i jego treść [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006, s. 150 i n.
  4. T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2010, s. 334.
  5. M. Masternak-Kubiak, T. Kuczyński, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa 2009, s. 245-247.
  6. M. B. Wilbrandt-Gotowicz, Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych, Warszawa 2010, s. 88 i n.
  7. L. Garlicki, Trybunał Konstytucyjny a wejście w życie nowej Konstytucji, PIP 1997, z. 11-12, s. 106 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.361
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu