BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie mazowieckim
Consumption of Food in Households with Unemployed Members in the Mazowieckie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 93, s. 119-135, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wielkość spożycia, Konsumpcja żywności, Bezrobocie, Analiza danych statystycznych, Elastyczność dochodowa
Volume of consumption, Food consumption, Unemployment, Statistical data analysis, Income elasticity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na konsumpcji żywności w mazowieckich gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem, w oparciu o badania własne. Kluczowym celem artykułu jest ukazanie zmian, jakie zachodzą w spożyciu żywności we wspomnianych gospodarstwach domowych w latach 2006-2011 oraz określenie współzależności, jaka występuje między dochodami gospodarstw domowych z osobą bezrobotną a konsumpcją żywności. (fragment tekstu)

The article describes changes in food consumption of households affected by unemployment. It is based on the results of author's own research conducted in the Mazowieckie voivodeship, during which two samples consisting of 1048 and 1173 respondents were surveyed between June-August 2006 and March-May 2011, respectively. To capture changes in food consumption among households with unemployed members, first the households' incomes and expenditures and the structure of their consumption expenditures are analysed. The next issues the article focuses on are food expenditures and their changes as observed among the households in the years 2006-2011, and income elasticity of demand for selected food articles in the selected population. The article closes with a summary of the discussion and major conclusions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GUTKOWSKA K., OZIMEK L., LASKOWSKI W. 2001: Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  2. KOWRYGO B., SAWICKA B., ŚWISTAK E. 1998: Samozaopatrzenie gospodarstw domowych w żywność w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. "Wieś i Rolnictwo" nr 1.
  3. ZALEGA T. 2007: Konsumpcja - podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
  4. ZALEGA T. 2008a: Mikroekonomia. Wydanie 3. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
  5. ZALEGA T. 2008b: Konsumpcja gospodarstw domowych o niepewnych dochodach. Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa.
  6. ZALEGA T. 2009: Modele zachowań konsumentów w teoriach ekonomicznych i marketingowych. MBA nr 1(96), Wydawnictwo Akademii im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
  7. ZALEGA T. 2011a: Mikroekonomia współczesna. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
  8. ZALEGA T. 2011b: Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele (w druku). PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu