BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Region a kształtowanie się nowych realiów gospodarczych
Region and a Formation of New Economic Realities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 233-242, bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Gospodarka sieciowa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Region
Network economy, Knowledge-based economy, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki związanej z kształtowaniem się nowych realiów gospodarczych. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie się gospodarki opartej na wiedzy oraz formowanie się sieci gospodarczych. W artykule wskazano także na podstawowe czynniki dynamizujące współczesne społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents issues related to the formation of new economic realities. Particular attention is paid to the development of knowledge-based economy and the formation of economic networks. The article also shows basic factors which make modern societies more dynamic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell D., Technika łączności, [w:] Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej, Komitet PAN Polska 2000, Wrocław-Warszawa 1983.
 2. Castells M., Koniec tysiąclecia, PWN, Warszawa 2009.
 3. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008.
 4. Castells M., The Information Age. Economy, Society and Culture, vol. I: The Rise of The Network So-ciety, Blackwell Publishers, Oxford 1998.
 5. Domański R., Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 2002.
 6. Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarcza, PWN, Warszawa 1997.
 7. Edukacja obywatelska. Słownik encyklopedyczny, Europa, Wrocław 1999.
 8. Freeman C., Network of innovators: a synthesis of research issues, ,,Research Policy" 1991, no. 20(5).
 9. Gomułka S., Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, [w:] R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja? PWE, Warszawa 2009.
 10. Gomułka T.S., Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, [w:] R. Rapacki (red.). Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja? PWE, Warszawa 2009.
 11. Gruchman B., Geneza innowacyjnego paradygmatu rozwoju regionalnego, [w:] M. Klamut, L. Cybulski (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
 12. http://www.minneapolisfed.org/research/prescott/papers/Unified_Theory.pdf.
 13. Korenik S. (red.), Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 14. Kukliński A., O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny, "Studia Regionalne i Lokal-ne" 2003, nr 4(14).
 15. Masahisa F., Krugman P., Venables A.J., The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade, Mass.: MIT Press, Cambridge 1999.
 16. Olechnicka A., Region peryferyjny w gospodarce informacyjnej, Scholar, Warszawa 2004.
 17. Pietrzyk I., Rekonwersja gospodarki regionalnej w świetle nowych koncepcji rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, Wydawnictwo AE, Kraków 1996.
 18. Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa lipiec 2009.
 19. Priveli M., Funkcja metropolitalna a proces globalizacji, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 4(14).
 20. Rózga Luter R., Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu środkowego Meksyku, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 1(15).
 21. Wojtasiewicz L., Polityka rozwoju regionu wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna, współczesne wyzwania, PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu