BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koźlak Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich
Sustainable Development of Transport in Urban Areas
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 243-253, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Transport miejski, Polityka transportowa, Popyt
Spatial distribution, City transport, Transport policy, Demand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano możliwości rozwoju transportu na terenach zurbanizowanych, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Omówiono kierunki zmian w planowaniu rozwoju transportu, ze szczególnym uwzględnieniem planowania zintegrowanego. Podstawowa zmiana polega na tym, że już nie dąży się do zaspokojenia pojawiających się potrzeb transportowych, ale różnymi metodami aktywnie się nimi zarządza. Przedstawiono wybrane metody zarządzania popytem oraz instrumenty wpływające na efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury. (abstrakt oryginalny)

The implementation of sustainable development requires solving a number of transport problems. The development of transport has to be considered in the context of requirements of land use, spatial distribution of various types of economic activities and restrictions resulted from the environment protection regulations. The article concentrates on a new approach to transport development in urban areas and discusses trends in transport planning, with particular emphasis on integrated planning. Mobility management and the control of mobility are essential tools of the urban transport policy, so the article presents selected methods of the transport demand management and instruments that affect more efficient use of existing infrastructure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahrens G., Schöne M., Integrated Transport Planning leads to Mobility Management Visions for Cross--Border Co-operation, ECOMM, Groningen, May 11, 2006.
 2. Blana E., Transport a zagospodarowanie przestrzenne, Research for Sustainable Mobility, European Commission 2003, http://www.eu-portal.net (16.05.2010).
 3. Borys T., Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu, [w:] D. Kiełczowski, B. Dobrzańska (red.), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 4. EU energy and transport in figurek 2010, Directorate General for Energy and Transport, Luxemburg 2010.
 5. Grad B., Ferensztajn-Galardos E., Krajewska R., Uwarunkowania przepływu osób w miastach jako elementu logistyki miejskiej, "Transport Miejski i Regionalny" 2009, nr 12.
 6. Green Paper, Towards a new culture for urban mobility. COM(2007) 551 final.
 7. Grzelec K., Wybrane aspekty integracji transportu miejskiego w metropolii Zatoki Gdańskiej jako instrumentu polityki transportowej zrównoważonego rozwoju na obszarach zurbanizowanych, "Transport Miejski i Regionalny" 2009, nr 7-8.
 8. Kołodziejski H., Wyszomirski O., Proekologiczne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego na przykładzie metropolii Zatoki Gdańskiej, "Transport Miejski i Regio-nalny" 2009, nr 7-8.
 9. OECD Guidelines towards environmentally sustainable transport, OECD, Paris 2002.
 10. Pressl R., Reiter K., Zarządzanie zachowaniami komunikacyjnymi, Research for Sustainable Mobility, European Commission 2003, http://www.eu-portal.net (16.05.2010).
 11. Report MOMENTUM. Fifth deliverable. Final report, Rijswijk, June 2000, http://www.transport-research.info/Upload/Documents/200310/momentum.pdf (15.05.2010).
 12. Suchorzewski W. (red.), Planowanie systemów transportu miejskiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1991.
 13. Transport stategy: a decision-makers' guidebook, Knowledgebase on Sustainable Urban Land Use and Transport, Institute for Transport Studies, University of Leeds 2003, http://www.konsult.leeds.ac.uk (15.05.2010).SUSTAINABLE
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu