BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szukalski Piotr (University of Łódź)
Tytuł
The Demography of Contemporary Polish Childhood
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 1 (ang), s. 2-5, wykr., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Social Policy and Children
Słowa kluczowe
Sytuacja demograficzna, Dzieci, Procesy demograficzne, Ubóstwo
Demographic situation, Children, Demographic process, Poverty
Abstrakt
Demography leaves childhood understood as a period in human life at the margins of its interest. Leaving alone the fact of birth, during its first years of live - before starting a sexually active period of life and especially before the period of procreation - a child is taken no account of within the demographic perspective. The only exception is made for those children who have experienced some significant demographic events - death or migration. Such attitude is partly a result of the tradition, i.e. the continuation of the research within the already explored areas, partly a result of the lack of occurrence of events during this period of human life and partly a result of the lack of demographically relevant behaviors within the process of sexual reproduction within the duration of this period. In the following paper I wish to concentrate not so much on the data on children (i.e. persons defined on the basis of the criterion of chronological age as being aged 0-14) as rather to go beyond the presentation of mere figures and concentrate on meta-data - measurements and demographic and epidemiological indicators that provide us with the indirect information on the quality of childhood in contemporary Poland. What I have in mind when applying the term 'contemporary Poland' is the situation within the last decade, i.e. the decade the information on which is available in statistical data bases, namely 1998-2007. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barker D.J.P. (1996), Fetal origins of coronary heart disease, "British Medical Journal" No 311, p. 171-174.
  2. Dobrodzicka G. (1998), Przejawy zjawiska "dzieciocentryzmu", [Child-centrism and its symptoms], w: R. Milic-Czerniak (red.), Gospodarstwa domowe w krajach Europy Środkowej, [Households in Central Europe], Warszawa: IFiS PAN.
  3. GUS (2008), Rocznik Demograficzny 2008, [Demographic data for 2008], ZWS GUS, Warszawa.
  4. RRL (2004), Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2003, [Demographic Situation of Poland. Report 2008], Warszawa: GUS.
  5. RRL (2008), Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2007-2008, [Demographic Situation of Poland. Report 2007-2008], Warszawa: GUS.
  6. Strzelecki P. (2007), The multi-state projection of Poland's population by educational attainment for the years 2003-2030, "Studia Demograficzne" No 2(152), p. 23-44.
  7. Szukalski P. (2006), Przestrzenne zróżnicowanie związków kohabitacyjnych w Polsce, [Spatial diversification of co-habitation relationships in Poland], w: P. Szukalski (red.), Szansa na sukces. Recepty współczesnych Polaków, [A Chance for Success. Contemporary Polish methods], Łódź: Wyd. UŁ, p. 19-36.
  8. Szukalski P. (2007), Sieroctwo biologiczne osób nieletnich w Polsce w długookresowej perspektywie, [Biological orphanhood in Poland: a long-term perspective], "Roczniki Socjologii Rodziny", t. XVIII, p. 163-186.
  9. Szukalski P. (2009a), Matki dzieci pozamałżeńskich w Polsce - wybrane zagadnienia, [Mothers of extra-marital children in Poland - selected issues], w: E. Ozorowski, R.Cz. Horodeński, Kobieta - Etyka - Ekonomia, [Woman- Ethics- Economy], Białystok: Wyd. WSE, p. 271-286.
  10. Szukalski P. (2009b), Płodność nastolatek w powojennej Polsce, [Teenage fertility in post-war Poland], "Wiadomości Statystyczne" No 2, p. 32-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu