BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźmicki Marek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Dąbrowski Dominik (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Sytuacja ekonomiczna jako czynnik determinujący aktywność turystyczną osób niepełnosprawnych
The Economic Situation as a Determinant of Tourist Activity of People with Disabilities
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 93, s. 159-169, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność turystyczna, Osoby niepełnosprawne, Badanie turystyki
Tourist activity, Disabled people, Tourism research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie wpływu sytuacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych na ich aktywność turystyczną oraz wybór określonych form turystyki. Czynnikami uwzględnianymi przy analizie badań, określającymi sytuację ekonomiczną respondentów były: ocena własnej sytuacji materialnej przez badanych, główne źródło utrzymania (praca zarobkowa lub korzystanie ze źródeł niezarobkowych, takich jak: emerytura, renta, zasiłek) oraz aktywność zawodowa. Biorąc pod uwagę ostatnią cechę, badana grupa respondentów została zróżnicowana na osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo. (fragment tekstu)

The aim of the study was to determine the effect of the economic situation of disabled people on their tourist activity and the choice of particular forms of tourism. The study was conducted in the years 2006-2007 among the group of 360 disabled people within lubelskie region. The economic situation of respondents did not have a decisive influence on the choice of tourist activities. The wallet does not decide here but the preferences that are similar in the case of disabled people of differential economic situation. Unfortunately, people with disabilities, regardless of the level of their professional activity, in the vast majority rarely benefit from tourism activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa 2003.
  2. CYGAN K. 2010: Turystyka osób niepełnosprawnych w Polsce. [w:] Osoby niepełnosprawne w turystyce, red. R. Ziółkowski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
  3. GALOCH R., ŁAGÓDKA R. 2010: Aktywność turystyczna osób o specjalnych potrzebach. [w:] Osoby niepełnosprawne w turystyce, red. R. Ziółkowski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
  4. KAGANEK K. 2009: Turystyka osób niepełnosprawnych w aspekcie wybranych uwarunkowań. EAS, Kraków.
  5. ŁOBOŻEWICZ T. (red.) 2000: Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.
  6. Narodowy Spis Powszechny, GUS, Warszawa 2002.
  7. PODOLEC B., ULMAN P., WAŁĘGA A. 2008: Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  8. WASILEWSKA E. 2010: Zróżnicowanie aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych w Polsce i jej determinanty. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nr 86.
  9. Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności 2002, GUS, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu