BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Jarosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ryzyko inwestycji w kapitał ludzki
Risk Involved in Human Capital Investment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 91-101, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Inwestycje, Wartości niematerialne, Kapitał ludzki, Ryzyko inwestycyjne
Investment, Intangible asset, Human capital, Investment risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza inwestycji w aktywa niematerialne, czyli kapitał ludzki, a właściwie inwestowanie w składowe tego kapitału (wiedzę, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywację, postawy, wartości). Ma to stanowić w przyszłości źródło dochodów zarówno dla pracownika, jako właściciela kapitału ludzkiego, jak i dla inwestora (organizacji). Celem pracy jest próba ukazania, jak istotne w aspekcie opłacalności dla inwestora jest inwestowanie w kapitał ludzki (jego składowe), mimo wielu przeciwności oraz związanego z tym ryzyka. W pracy wyeksponowano problematykę inwestycji, zaprezentowano metody wartościowania oraz opisano ryzyko związane z inwestycjami i jego determinanty. (abstrakt oryginalny)

The subject of this work is an analysis of investment in non-material assets i.e. human capital, more precisely investment in the components of the capital (knowledge, skills, abilities, health, motivation, attitudes, values). In the future these components are to be the source of income for both the employee - owner of the capital and the investor (organisation). The aim of this paper is an attempt to show how important investment in human capital (its components) despite numerous adversities and risk involved is, in the aspect of profitability for the investor. I would like to emphasize issues concerning investment. These include, for example, methods of judgement and description of investment related risk and its determinant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dowgiałło Z., Nadworny W., Rola menadżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Znicz, Szczecin 2005.
  2. Dowgiałło Z., Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Znicz, Szczecin 2000.
  3. Dziworska K., Inwestycje przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
  4. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  5. Jog V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, CIM, Warszawa 2000.
  6. Lipka A., Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
  7. Różański J., Metody oceny opłacalności inwestycji rzeczowych oraz fuzji i przejęć, w: J. Różański (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa 2006.
  8. Wrzosek S., Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  9. Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
  10. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. wraz z aktualizacją w 2001 r. art. 3 & 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu