BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława (University of Łódź)
Tytuł
Child Poverty in the Urban Environment (on the Example of the City of Łódź)
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 1 (ang), s. 5-9, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Social Policy and Children
Słowa kluczowe
Dzieci, Ubóstwo, Ludność miejska
Children, Poverty, Urban population
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Knowledge about the poverty among urban residents, including children, is limited and incomplete. National reports published on the basis of the EU Statistics on Income and Living Conditions and on surveys of the household budgets are insufficient to describe the situation in the smaller administrative units. That is the reason why the main source of our knowledge concerning poverty and its characteristics in local communities are scientific research projects conducted in particular cities or within particular communities. The results of those researches cannot, however, be generalized. Hence the annotation, in the title of the article, that the study concerns only one particular city. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Farah M., Noble K.G., Hurt H. (2009), Poverty, Privilege and Brain Development, empirical Findings and Ethical Implications, available at: http://www.psych.upenn.edu/~mfarah/farah_SES_05.pdf.
 2. Golczyńska-Grondas A. (2006), Mężczyźni z enklaw biedy, [Men from the poverty enclaves], Łódź.
 3. Golinowska S., Morecka Z., Styrc M., Cukrowska E., Cukrowski J. (2008), Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje. Polska, Europa i świat, [From poverty to social exclusion. Researches. Concept. Results. Suggestions. Poland, Europe and the World], Warszawa: IPiSS.
 4. Grotowska-Leder J. (2004), Wielkomiejska bieda. Od epizodu do underclass, [Urban poverty. From an episode to an underclass] Łódź.
 5. GUS (2009), Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 r., [Situation of households in 2008], Warszawa.
 6. Kazepov Y., ed. (2009) Cities of Europe. Changing contexts, Local arrangements, and the challenge to urban cohesion, Oxford: Blackwell Publishing.
 7. Krzyszkowski J. (2005), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, [Between the welfare state and welfare society], Łódź.
 8. Potoczna M., Warzywoda-Kruszyńska W. (2009), Kobiety z łódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie, [Women from Łódź's poverty enclaves. Poverty in the cycle of life and intergeneration transmission], Łódź: Wyd. UŁ).
 9. Sampson R.J. (2009), Disparity and diversity in the contemporary city: social (dis)order revisited, "British Journal of Sociology", Vol. 60, Issue 1(1-31), http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/122261218/PDFSTART.
 10. Shonkoff J.P., Phillips D.A., eds. (2000), From Neurons to Neighborhoods. The Science of Early Childhood Development, Washington D.C.: National Academy Press.
 11. Tarkowska E., Warzywoda-Kruszyńska W., Wódz K. (2003), Biedni o sobie i swoim życiu, [The poor about themselves and about their life], Katowice.
 12. Wacquant L. (2008a), Ghettos and Anti-Ghettos: The Anatomy of New Urban Poverty, "Thesis Eleven", Vol. 94, p. 113-118.
 13. Wacquant L. (2008b), Relocating Gentrification: The Working Class Science and the State in Recent Urban Research, "International Journal of Urban and Regional Research", Vol. 32.1, p. 198-205.
 14. Warzywoda-Kruszyńska W. (2009), Bieda w Polsce przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w: E. Skotnicka-Iliasiewicz (red.), 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej, [Poverty in Poland before and after joining the EU, in E. Skotnicka-Iliasiewicz (ed.), Five Years of Poland's Membership of the EU in the Social Context], Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, p. 142-162.
 15. Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J. (1996), Wielkomiejska bieda. Klienci pomocy społecznej w okresie transformacji, [Urban poverty. Social welfare beneficiaries in the period of transformations], Łódź.
 16. Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J. (2003), Lokalna polityka wobec biedy i pomocy społecznej, [Poverty and social welfare policy], Łódź.
 17. Warzywoda-Kruszyńska W., red. (1998, 2001a), Żyć i pracować w enklawach biedy, [To live and work in the enclaves of poverty], Łódź.
 18. Warzywoda-Kruszyńska W., red. (1999, 2001b), (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, [(To Live) On the margines of a big city], Łódź.
 19. Warzywoda-Kruszyńska W., ed. (2001c), Lokalne strategie przeciwdziałania biedzie i bezrobociu?, [Local strategies against poverty and unemployment], Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu