BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaska-Mierzejewska Teresa (The Academy of Physical Education, Warsaw), Olszewska Elżbieta (The Academy of Physical Education, Warsaw)
Tytuł
Biological Assessment of the Changes in the Economic Situation of Rural Families in Years 1967-2001
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 1 (ang), s. 9-14, wykr., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Social Policy and Children
Słowa kluczowe
Antropologia, Ludność wiejska, Struktura demograficzna ludności wiejskiej, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Stratyfikacja
Anthropology, Rural population, Demographic structure of rural populations, Social and economic conditions, Stratification
Abstrakt
Social stratification and socio-economical inequalities take place in most of the countries in the world, including Poland, and have biological implications in terms of differences in the maturation rate of youth who belong to variously defined social strata. There also are differences in height and weight of both children and adults. The height of the human body, which has begun to be registered in some European countries since 1750, has been 'discovered' by historians and economists. In recent years it has become a fashionable tool for describing countries' economic growth (Floud et al. 1990; Komlos 1994). On the basis of both the increase and the decrease in body height of the population over the past 250 years, the authors analyze the economic fluctuations of the countries, as well as the nourishment level, health and economic situation of the social classes and groups. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielicki T. (1989), Nierówności społeczne w oczach antropologa, [Social Inequalities through the Eyes of an Anthropologist], "Nauka Polska" No 3, p. 3.
 2. Bielicki T., Waliszko A., Hulanicka B., Kotlarz K. (1986), Social class gradient in menarcheal age in Poland, "Annals of Human Biology", Vol. 13, No 1, p. 1-11.
 3. Bielicki T., Szklarska A., Welon Z., Brajczewski C. (1997), Nierówności społeczne w Polsce. Antropologiczne badania poborowych w trzydziestoleciu (1965-1995), [Social Inequalities in Poland. Anthropological Research on Army Recruits in the period of 1965-1995], Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław.
 4. Bielicki T., Welon A., Waliszko A. (1981), Zmiany w rozwoju fizycznym młodzieży w Polsce w okresie 1955-1978, [Changes in the Physical Development of Youth in Poland in the Period between 1955-1978], Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław.
 5. Bielicki T., Szklarska A., Kozieł S., Welon Z. (2003), Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle antropologicznych badań 19-letnich mężczyzn, [Political Transformation in Poland in the Light of the Antropological Research into 19-year-old Men], Monografie (23) Zakładu Antropologii PAN, Wrocław.
 6. Charzewski J. (1981), Społeczne uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci warszawskich, [Social Conditioning of Physical Growth of Children in Warsaw], Studia i Monografie AWF, Warszawa: AWF.
 7. Charzewski J., Łaska-Mierzejewska T., Piechaczek H., Łukaszewska L. (1991), Wiek menarche dziewcząt warszawskich w 1976-1986 r., [Menarche Age of Girls in Warsaw between 1976-1986], "Wychowanie Fizyczne i Sport" No 2, p. 15-29.
 8. Floud R., Wachter K., Gregory A. (1990), Height, health and history, Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Gulbicka G. (2000), Wyżywienie polskiego społeczeństwa w ostatniej dekadzie XX wieku, [Feeding Habits of the Polish Society in the Last Decade of the 20 th century], Studia i Monografie (96), Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 10. Hulanicka B., Brajczewski C., Jedlińska W., Sławińska T., Waliszko A. (1990), City-Town-Village Growth of Children in Poland in 1988, Monograph (7) Institute of Anthropology, Wrocław: Polish Academy of Sciences.
 11. Hulanicka B., Kolasa E., Waliszko A. (1994), Dziewczęta z Górnego Śląska, [Girls from Upper Silesia], Monografie (11) Zakładu Antropologii PAN, Wrocław.
 12. Hulanicka B. (1996), Stan biologiczny populacji polskiej - Punkt widzenia antropologa, [Biological State of Polish Population - from a Perspective of an Anthropologist], Monografie (15) Zakładu Antropologii PAN, Wrocław.
 13. Komlos J. (1994), Stature, Livining Standards and Economic Development. Essays in Anthropometric History, Chicago: The University of Chicago Press.
 14. Łapińska-Tyszka K., Perepeczko B., (2002), Subiektywny i obiektywny wymiar ubóstwa na wsi, [The Subjective and Objective Dimensions of Poverty], "Wieś i Rolnictwo" No 116, pp. 74-91.
 15. Łaska-Mierzejewska T. (1971), Tempo rozwoju dziewcząt wiejskich z różnych grup społeczno-zawodowych, [The Speed of Growth of Rural Girls from Different Socio-Occupational Groups], "Materiały i Prace Antropologiczne" No 81, pp. 47-56.
 16. Łaska-Mierzejewska T., Milicerowa H., Piechaczek H. (1982), Age at menarche and its secular trend in urban and rural girls in Poland, "Annals of Human Biology", Vol. 9, No 3, pp. 227-233.
 17. Łaska-Mierzejewska T. (1983), Wpływ społecznego zróżnicowania ludności wiejskiej na wiek menarche i jego trend sekularny, [The Impact of Social Diversity of Rural Population on the Age of Menarche and Its Secular Trend], "Materiały i Prace Antropologiczne" No 103, pp. 21-43.
 18. Łaska-Mierzejewska T., Łuczak E. (1993), Biologiczne mierniki sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce w latach 1967, 1977, 1987, [Biological Indicators of Socio-Economic Situation of Rural Population in Poland in the Years 1967, 1977, 1987], Monograph (10) Institute of Anthropology, Polish Academy of Sciences (in Polish with English summary), Wrocław.
 19. Łaska-Mierzejewska T., Olszewska E. (2003), Antropologiczna ocena zmian rozwarstwienia społecznego populacji wiejskiej w Polsce w okresie 1967-2001. Badania dziewcząt, [Anthropological Evaluation of Changes in Social Stratification of Rural Population in Poland between 1967-2001], Studia i Monografie AWF (95), Warszawa: AWF.
 20. Łaska-Mierzejewska T., Olszewska E. (2007), Anthropological assessment of changes in living conditions of the rural population in Poland in the period 1967-2001, "Annals of Human Bilogy", Vol. 34 (3), pp. 362-376.
 21. Milicer H. (1968), Wiek menarche dziewcząt wrocławskich w 1966 r. w świetle czynników środowiska społecznego, [Age at Menarche of Girls in Wrocław in 1966 in the Light of the Social Environment Factors], "Materiały i Prace Antropologiczne" No 76, pp. 25-52.
 22. Palczewska I., Niedźwiecka Z. (2001), Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej, [Indicators of the Somatic Development of Children and Adolecents in Warsaw], "Medycyna wieku rozwojowego", t. V Suplement I, pp. 117-118.
 23. Przewęda R., Dobosz J. (2003), Growth and physical fitness of Polish Youth in two successive decades, "The Journal of Sport Medicine and Physical Fitness", Vol. 43, issue 4, pp. 465-474.
 24. UNDP (2000), Raport o Rozwoju Społecznym - Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, [Social Progress Report - Poland 2000. Progress in Rural Areas], Warszawa.
 25. Waliszko A., Jedlinska W., Kotlarz K., Palus D., Sławińska T., Szmyd A., Szwedzińska A. (1980), Stan rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej, [The State of the Physical Development of Children and Adolescents], Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław.
 26. Wilkin J. (2000), Funkcjonowanie państwa a wieś i rolnictwo - oczekiwania, rozczarowania, potrzeby, [Functioning of the Country versus Villages and Agriculture - Expectations, Disappointments and Needs], "Wieś i Rolnictwo" No 110, pp. 64-82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu