BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młokosiewicz Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie dobrych relacji z pracownikami w praktyce polskich przedsiębiorstw
The Importance of Good Relationship with Employees - Practice Followed by Enterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 103-116, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Relacje pracodawca-pracownik, Kapitał społeczny, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Interesariusze
Enterprise management, Employer-employee relationships, Social capital, Corporate Social Responsibility (CSR), Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dobre relacje przedsiębiorstwa z zatrudnionymi budują ich większe zaangażowanie w wykonywaną pracę, co rzutuje na wymiar ekonomiczny funkcjonowania firmy. W artykule przyjęto za cel rozpoznanie - w odniesieniu do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu - jakie znaczenie dla przedsiębiorstw w Polsce ma budowanie takich relacji ze swoimi pracownikami. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej wskazano podstawowe przesłanki do budowania pozytywnych relacji firmy z pracownikami, czyli odpowiedzialnego ich traktowania. Następnie przyjrzano się - w świetle dostępnych wyników badań - jaki jest zakres zaangażowania przedsiębiorstw w tym obszarze. W podsumowaniu ujęto wnioski z dokonanej analizy. (abstrakt oryginalny)

Good relationship between enterprise and its employees build their greater commitment to work, which affects the economic dimension of the company. The article aims at identyfying - with reference to the idea of corporate social responsibility - what is the importance of building such relationships between enterprises in Poland and their employees. The paper has a theoretical-empirical character. In the theoretical part author indicates the basic reasons to build good company-workers relationships, which are equivalent to the responsible treatment of employees. Empirical part - in the light of available results of survey - looked at the range of companies' engagement in this field. The summary contains the conclusions of the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abec A., Andrejczuk M., Dialog i budowanie relacji z interesariuszami. Podręcznik dla firm, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Libra Print, Warszawa 2014.
 2. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 3. Baranowska-Skimina A., Atmosfera w pracy ma znaczenie (2011), www.egospodarka.pl (dostęp 29.06.2012).
 4. Jeffery N., Stakeholder Engagement: A Road Map to Meaningful Engagement, Doughty Centre, Cranfield 2009.
 5. Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, w: B. Dobiegała- Korona, A. Herman (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 6. Młokosiewicz M., Standardy działalności CSR jako narzędzia budowy kapitału społecznego - na przykładzie standardu SA8000 oraz serii standardów AA1000, w: M. Porada- Rochoń (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2011.
 7. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa 2011.
 8. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komisja Europejska, Bruksela 2011.
 9. Sedlak & Sedlak, Oczekiwania wobec pracodawcy (2011), http://biznes.interia.pl (dostęp 29.09.2014).
 10. Szałkowski A., Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy, w: A. Stabryła (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 11. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR), Ministerstwo Gospodarki 2011, www. mg.gov.pl (dostęp 4.10.2011).
 12. Winczo-Gasik M., Zakrzewski M., O dialogu z pracownikami "po polsku", "Personel PLUS" 2014, nr 6.
 13. W jednej trzeciej firm dochodzi do łamania prawa pracy: polscy pracownicy z nierozliczonymi nadgodzinami, ale z poczuciem równouprawnienia, www.workservice.pl (dostęp 20.10.2014).
 14. Zaangażowanie pracowników a poprawa wyników finansowych spółki - relacja z seminarium, http://seg.org.pl (dostęp 27.10.2014).
 15. Zaufanie w firmie, raport Procontent Communication, 2013, Polacy nie ufają szefom!, http:// procontent.pl (dostęp 20.10.2014).
 16. Zrównoważony rozwój, Ministerstwo Gospodarki 2011, www.mg.gov.pl (dostęp 4.10.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu