BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młyńska Paulina (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Determinanty efektywności alokacji zasobów przez przedsiębiorstwa kreatywne
Determinants of Efficient Resource Allocation for Creative Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 117-128, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Alokacja zasobów, Kreatywność w zarządzaniu, Przewaga konkurencyjna
Resource allocation, Creativity in management, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę przedsiębiorstw kreatywnych. W szczególności skoncentrowano się na czynnikach, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na efektywność alokacji zasobów przez te podmioty. Decyzje alokacyjne stanowią odzwierciedlenie reakcji przedsiębiorstwa na zachodzące na rynku zmiany - im szybsza reakcja, tym łatwiejsze dostosowanie się do zmian, a tym samym większe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Przedsiębiorstwa kreatywne generują zróżnicowane produkty o charakterze materialnym i niematerialnym. Obejmują różnorodne działalności od rękodzieła po nowe media, od małych lokalnych działalności po duże działające globalnie przedsiębiorstwa. Ich działalność oparta jest na takich zasobach, jak wiedza i umiejętności pracowników. Umiejętna alokacja tych zasobów wpływa pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności i ekonomicznej wartości przedsiębiorstw kreatywnych. (abstrakt oryginalny)

This article discusses problems related to creative enterprises, focusing on the factors that affect, directly or indirectly, the efficient allocation of resource in such entities. Allocation decisions reflects the company's response to the market changes. Quicker reactions allows for easier adoption of necessary changes, and thus, a better chance of success. Creative enterprises generate many tangible and intangible products, and include different activities - ranging from craft to new media, and from local small businesses to large global corporations. Activities of creative enterprises are based on such resources as knowledge and employees' skills. An efficient allocation of these resources can positively impact the competitiveness and the economic value of creative industries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARP, Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, ARP S.A., Gdańsk 2012.
 2. Bilton Ch., Management and Creativity: From Creative Industries to Creative Management, Wiley - Blackwell Publishing, USA 2007.
 3. Caves R., Creative Industries. Contracts between arts and commerce, ,,The Journal of Economic Perspectives" 2003, Vol. 17, No. 2.
 4. Cunningham S., Creative Enterprises, w: ARP, Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, ARP S.A., Gdańsk 2012.
 5. Cziomer E., Globalizacja a stosunki międzynarodowe, w: T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej politycznie Europie, t. 3, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 2000.
 6. DCMS, Investing in Creative Industries - a Guide for Local Authorities, London 2009.
 7. Drucker P., Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 8. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 9. KEA European Affairs, The Impact of Culture on Creativity, badanie przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej, Bruksela 2006.
 10. Komisja Europejska, Zielona księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej, Bruksela 2010.
 11. Koszarek M., Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze Metropolii Gdańskiej, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Gdańsk 2010.
 12. Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, ECORYS, Warszawa 2009.
 13. Muszyńska-Szkodzik J., Naładuj komórkę wodą!, "Newsletter Przemysłów Kreatywnych" nr 5, ECC-CF, PURPOSE, Łódź 2013.
 14. Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, "Harvard Business Review" 1990.
 15. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 16. Steinerowska-Streb I., Determinanty efektywności alokacji zasobów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach rynkowych, w: A. Adamik (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 17. UNCTAD, Creative Economy Report, United Nations 2010.
 18. UNCTAD, Creative Economy Report, United Nations 2008.
 19. Walczak W., Źródła kreowania wartości współczesnych przedsiębiorstw, w: Współczesne przedsiębiorstwo, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 572, Ekonomiczne Problemy Usług nr 44, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu