BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutkowska Krystyna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Murawska Anna (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland)
Tytuł
Children From Rural Areas - the Socio-Economic Determinants of the Access to Education
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 1 (ang), s. 14-20, tsb., wykr., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Social Policy and Children
Słowa kluczowe
Dzieci, Edukacja, Obszary wiejskie, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Children, Education, Rural areas, Social and economic conditions
Abstrakt
The access to education for children and adolescents from rural areas has been a subject of thorough studies conducted by many researchers. What they pointed out was the amount of historically determined barriers affecting equal opportunities of access to educational services for children from rural areas, in comparison with children from the urban areas. The attention has been paid to barriers of an objective and subjective nature; the former ones being, among others, the level of competence of teachers working in village schools, the number of schools and their equipment, the physical access to schools, especially at the level of primary education. The objective barriers include also financial means that limit the scope of realization of educational ambitions. The latter ones (subjective barriers) include the lack of or the low level of educational aspirations among parents from rural areas. This is true, especially amongst uneducated, and consequently often poorer, inhabitants of rural areas and is connected with a well-known process of the 'inheritance of poverty'. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biczkowski M., Falkowski J. (2002), Poziom wykształcenia ludności wiejskiej województwa kujawsko-pomorskiego, [The level of education of rural population the the kujawsko-pomorskie voivodship], w: J. Bański, E. Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, t. 2, Warszawa: PAN.
  2. Czapiński J., Panek T., red. (2007), Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Raport, [Living Conditions and the quality of life of the Polish], Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
  3. Domański H. (2000), Selekcja ze względu na pochodzenie społeczne do szkoły średniej i na studia wyższe, [Social selections in the acces to education], "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" No 2.
  4. GUS (2008a), Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2006 r.), [Income levels and the quality of life of the Polish population], Warszawa.
  5. GUS (2008b), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008, [Schooling System and Education in the School Year 2007/2008], Warszawa.
  6. Gutkowska K. (2002), Funkcjonowanie wiejskich gospodarstw domowych w procesie zmian społecznych na wsi i przejawiane przez nie strategie radzenia sobie, [Rural housheolds in the procees of social change and the strategies for survival], w: M. Wieruszewska (red.), Samoorganizacja w społecznościach wiejskich - przejawy - struktury - zróżnicowania, Self-organization in rural communities- structures and differences], Warszawa: IRWiR PAN, p. 91-181.
  7. Gutkowska K. (2003), Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków, [Rural housholds and their functioning - Diagnosis], Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  8. Rydz E. (2002), Bariery edukacyjne młodzieży wiejskiej, [The barriers for education of rural children] w: J. Bański, E. Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, t. 2, Warszawa: PAN.
  9. Szafraniec K. (1999), Wieś jako miejsce niechciane, [Village as the unwanted place], "Wieś i Rolnictwo" No 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu