BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworska Elżbieta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Mierniki dokonań społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
Performance Measures of Corporate Social Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, s. 246-257, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Interesariusze
Enterprise responsibility, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule ukazano istotę oraz model społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Przedstawiono również cele i oczekiwania interesariuszy ze względu na charakter relacji, jakie mają z przedsiębiorstwem. Ponadto zaproponowano ekonomiczne, społeczne i środowiskowe mierniki dokonań przedsiębiorstwa w aspekcie jego społecznej odpowiedzialności.(abstrakt oryginalny)

The article shows the essence and the model of corporate social responsibility. There are presented the aims and expectations of stakeholders due to the nature of the relationship with the company. In addition, the article presents the proposal of the economic, social and environmental measures of company performance in terms of its social responsibility.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 2. Berman S., Jones T., Wicke A.C., Convergent stakeholders theory, "Academy of Management Review" 1999, no. 24.
 3. Carroll A.B., Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct, "Business and Society" 1999, vol. 38, no. 3, September.
 4. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, COM(2006), Komisja Europejska, Bruksela, s. 2, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/corporate-social-responsibility/index_en.htm#h2-1, 31.03.2011.
 5. Freeman R.E., Reed D.L., Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance, "California Management Review" 1983, vol. 25, no. 3.
 6. Janisch M., Das strategische Anspruchsgruppenmanagement: Vom Shareholder Value zum Stakeholder Value, Verlag Paul, Haupt, Bern 1993.
 7. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 8. Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 9. Rodriguez M.A., Ricart J.E., Towards the sustainable business, IESE Universidad Navarra, "Revista de Atiguos Alumnos" 2002, no. 85.
 10. Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011.
 11. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 12. Verweire K., Van den Berghe L. (red.), Integrated Performance Management. A Guide to Strategy Implementation, Sage Publications, London 2004.
 13. Waddock S.A., Graves S.B., The corporate social performance - Financial performance link, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, no. 4.
 14. Werther W.B., Chandler D., Strategic Corporate Social Responsibility, Stakeholders in a Global Environment, Sage Publications, Thousand Oaks, London 2006.
 15. http://odpowiedzialnybiznes.edu.pl/bazawiedzy,20.html, 31.03.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu