BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Wybór formy opodatkowania i uproszczeń ewidencyjnych na potrzeby zarządzania małym przedsiębiorstwem w opinii ekspertów. Wyniki badań
Choice of Taxation Form and Accounting Simplifications for Small Business Management in Expert's Opinions. Research Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, s. 258-270, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Forma opodatkowania, Opodatkowanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Form of taxation, Taxation, Enterprise management, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja opinii ekspertów na temat wyboru formy opodatkowania i obowiązków ewidencyjnych małego przedsiębiorstwa. Przedstawiono w nim opinie szesnastu ekspertów, którzy wzięli udział w sondażu ankietowym, określając cechy przedsiębiorstw, którym rekomendowali odpowiednią formę opodatkowania i związany z nią system ewidencyjny.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the paper is to present expert opinions about the choice of forms of taxation and record duties in small enterprises. The opinions are provided by 16 experts using questionnaire survey specifying the characteristics of companies that were recommended the appropriate form of taxation and registration system. PN(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarz J., Gostomski E., Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 2. Jaworski J., Zmiany w potrzebach informacyjnych a polityka uproszczeń w rachunkowości małych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] I. Sobańska, A. Szychta (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 3. Jaworski J., Jak wykorzystać podatkową księgę przychodów i rozchodów do zarządzania małym przedsiębiorstwem, "Rachunkowość" 2008, nr 9.
 4. Jaworski J., Formy opodatkowania i systemy ewidencyjne w cyklu życia małej firmy, [w:] J. Fryca, J. Jaworski (red.), Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w otoczeniu konkurencyjnym, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 4, Warszawa 2009.
 5. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja - podatki - ewidencja - Sprawozdawczość (Small Enterprise. Registration - Taxes - Recording - Reporting), ODDK, Gdańsk 2009.
 6. Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, OPO, Bydgoszcz 2004.
 7. Wilmańska A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU z 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU z 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, DzU z 2000, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU z 1998, nr 144, poz. 930 z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu