BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźnik Florian (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Szczupak Bogumił (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Biniecki Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Barczyk Zygmut (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ochojski Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Baron Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych
Effective Delivery of Urban Public Services
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 279-287, rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Miasto, Usługi publiczne, Efektywność
City, Public services, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Efektywne świadczenie usług publicznych staje się wyzwaniem dla władz publicznych, w tym władz samorządowych, które są odpowiedzialne za wiele usług komunalnych i społecznych. Usługi publiczne stają się coraz droższe; niezbędne są nowe nakłady inwestycyjne, rosną koszty bieżące funkcjonowania systemów świadczeń i obsługi. Nie wystarczają już cząstkowe działania podnoszące efektywność. Artykuł jest próbą kompleksowego, wielopłaszczyznowego postawienia kwestii efektywności w usługach publicznych. Zawiera propozycję procedury badania efektywności, w tym schematu metodycznego uwzględniającego różne aspekty podmiotowe i przedmiotowe procesu świadczenia miejskich usług publicznych. (abstrakt oryginalny)

Effective delivery of public service has become a challenge to public authorities, including self-governments who are responsible for an array of municipal and social services. Public services become more expensive, new investment needs arise and operation costs of delivery and maintenance grow. Fragmentary, single actions towards efficiency are currently not a solution. The paper is an attempt of complex and multidimensional issue of efficiency in public services. It includes a proposal of procedure for effectiveness assessment, including a methodological outline which takes into consideration different subjective and objective aspects of urban public services delivery. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews R., Entwistle T., Does Cross-Sectoral Partnership Deliver? An Empirical Exploration of Public Service Effectiveness, Efficiency, and Equity, J. Public Adm. Res. Theory, January 15, 2010.
 2. Bailey S.J., Local Government Economics, MacMillan Press Ltd., London 1999.
 3. Barczyk Z., Biniecki J., Ochojski A., Szczupak B., Przedsiębiorczość, samorządność, rozwój lokalny, Wydawnictwo AE, Katowice 2001.
 4. Curry A., Innovation in Public Service management, ,,Managing Service Quality" 1999, no. 9.
 5. Jeżowski P. (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym, SGH, Warszawa 2002.
 6. Kożuch B., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 7. Kuźnik F., Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego, [w:] B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 8. Kuźnik F., Zarządzanie usługami publicznymi w koncepcjach zarządzania publicznego, [w:] K. Lisiecka, T. Papaj (red.), Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego i Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 9. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca admi-nistrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 1994.
 10. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 11. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 12. Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu