BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczyszyn Andrzej (Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju lokalnego w kontekście działalności instytucji religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła katolickiego
Conditions of Local Development in the Context of Religious Institutions Activity with Particular Emphasis on the Catholic Church
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 288-302, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Kościół katolicki, Przestrzeń społeczno-gospodarcza, Samorząd terytorialny
Roman Catholic Church, Social economic space, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę i mechanizm rozwoju lokalnego, uwzględniając w szczególności znaczenie instytucji Kościoła katolickiego, którego rola we współczesnej gospodarce lokalnej staje się nie do przecenienia. Jest to o tyle istotne, że samorząd terytorialny jako kreator rozwoju lokalnego wymaga wsparcia społecznego i poparcia podejmowanych inicjatyw. Kształtowanie takiego rozwoju poprzez akceptację społeczną wymaga zatem nie tylko współpracy, ale przede wszystkim pokonywania wszelkiego rodzaju barier, które tkwią głęboko w świadomości lokalnego społeczeństwa. Budowanie symbiozy znaczenia instytucji publicznych i religijnych kreujących nowe wartości w lokalnych przestrzeniach społeczno- -gospodarczych winno stać się wiodące w nadawaniu nowych impulsów co do realizacji misji, do jakich zostały powołane, a wartości moralne powinny być najistotniejszym czynnikiem rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the nature and mechanism of local development, particularly taking into account the importance of the institution of the Catholic Church. The activity of the Catholic Church is placed not only in the world but most of all in a local socio-ecomomic area, where problems are deeply identified. In the times of contemporary economy globalization this area has more strategic role and is a rare good. The problems which are discussed about understanding and accomplishing the tasks of local development by public institutions and the Catholic Church concentrate on the mission that these institutions have fulfilled through the centuries. The Church as an institution fulfils a platform function between the state (and its elements as local governments) and society where the main task to accomplish is the creation of a common good. These subjects through the proper understanding of their area of administration and mutual relations have to become exceptionally effective in overcoming basic barriers and at the same time disposing the specific social activity norms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bardecki A., Kościół epoka dialogu, Społeczny Instytut Wydawniczy, Kraków 1966.
 2. Brol R., Praktyka planowania strategicznego w skali lokalnej-studium przypadku, [w:] M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 734, Wydawnictwo AE, Wrocław 1996.
 3. Chądzyński J., Nowakowska, Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 4. Gorzelak G., Strategie i instrumenty rozwoju regionalnego, [w:] Gmina, przedsiębiorczość, promocja, Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1992.
 5. Klasik A., Zarządzanie rozwojem lokalnym, [w:] F. Kuźnik (red.), Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych, Wydawnictwo AE, Katowice 1996.
 6. Klasik A., Kuźnik F., Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 7. Kogut-Jaworska M., Znaczenie głównych barier w rozwoju lokalnej gospodarki (na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w gminach województwa zachodniopomorskiego), [w:] B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe nr 501, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 8. Korenik S., Rozwój lokalny wobec nowych wyzwań na progu XXI wieku, [w:] B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe nr 501, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 9. Krucina J., Wznoszenie wartości podstawowych, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiece-zjalnej, Wrocław 2007.
 10. Krucina J., Wyzwolenie społeczne, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1995.
 11. Łuczyszyn A., Bezpieczeństwo publiczne jako czynnik rozwoju lokalnego, [w:] D. Korenik (red.), Przekształcenia w polskim systemie ekonomiczno-społecznym ze szczególnym uwzględnieniem systemu finansowego, Zeszyty Naukowe nr 25, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 12. Nowacka E., Osoba i państwo w poglądach Benedykta XVI, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2007.
 13. Pięta-Kanurska M., Najnowsze tendencje zachodzące w przestrzeni społeczno-ekonomicznej z uwzględ-nieniem miast, [w:] M. Łyszczak, K. Wilk (red.), Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1087, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
 14. Sztando A., Interwencjonizm samorządowy-obszary i instrumenty oddziaływania samorządu teryto-rialnego na gospodarkę, [w:] M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 785, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 15. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu